EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];de smeritul Veniamin ierodiacon;
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: 536 f., il., 360 x 244 mm; 37 R (275 x 183 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră. Titluri, colontitluri şi iniţiale scrise cu roşu.

Miniaturi artistic colorate la: f. 1 - Poartă de carte, reprezentând două coloane pe care urcă, înfăşurându-se, vrejuri de viţă de vie cu struguri, susţinând un nor stilizat, în centrul căruia se află Fecioara Maria cu Pruncul. La baza coloanei din stanga, reprezentarea Sf. Ioan Damaschin, iar sus cea a împăratului David; în dreapta jos Sf. Cosma M<o>n<a>h, în dreapta sus, împăratul Solomon; sub nor Sfântul Ierarh Nicolae; f. 15v - miniatură în plină pagină, Sfântul Simeon Noul Cuvântător al lui Dumnezeu, ţinând în mână un filacter cu textul: "Fraţilor şi părinţilor voesc să grăesc către voi acelea care privesc şi ajută, către folosul sufletului şi mă sfiesc, martor îmi ieste HS, adevărul de dragostea voastră, cunoscându-mi nevrednicia mea pentru ei" (Textul este reluat la f. 16, în Cuvântul 1); numeroase stihuri de rugăciune şi stihuri pentru cititori, pe 2 col.; f. 16r - frumoasă compoziţie miniaturală în culori, 165 x 195 mm, reprezentându-l pe Iisus binecuvântând şi ţinând în poală Evanghelia cu textul: "Veniţi către mine toţi cei osteniţi" şi pe cei patru evanghelişti în colţuri.

Frontispicii artistic colorate la f. 2, 16, 422.

Numeroase iniţiale bogat ornate cu motive fitomorfe, zoomorfe sau geometrice.

Viniete în peniţă la f. 3, 135, 190v, 362, 379v, 413v, 460v, 484, 489, 522, 522v, 535, 536.

Începând cu f. 17, a numerotării mecanice, există şi o numerotare cu cifre arabe a manuscrisului, cu cerneală roşie. Ff. 13v, 14 şi 14r albe.

Inc.: "Lasă cele multe...", f. 2r.

Exc.: "Sfârşit şi lui Dumnezeu celui în Troiţă proslăvit. Slavă", f. 536.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: leu, observabil la f. lim. ant., f. 1, 14; iniţialele N şi R la f. 11, 13, 234, 285, 421, 468, 535.
Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Isihasm, Teologie dogmatică, Teologie ascetică şi mistică
Responsabilitate primara - autor: Simeon Noul Teolog sfânt 949-1022
Responsabilitate secundara: Veniamin ierodiacon copist
Cota BAR: Ms. rom. 5721
 
Fise:

Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Scrisoare dasupra la cartea aceasta;Frontispiciu "Pi" cu motive avimorfe (pupeze şi cuci);
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Înainte cuvântare;Iniţială ornată reprezentând slova "črăvi" (Č) cu motive vegetale şi dragon;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> al 4<-lea>;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu motive vegetale;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 25;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu ochi atotvăzător;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 39;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu strugure;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 39;Iniţială ornată "frătŭ" (F) cu element zauromorf (dragon);
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 44 (f. 174);Iniţială ornată "mîslite" (M), cu element zauromorf (dragoni);
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Sfântul Simeon Noul Teolog;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Sfântul Simeon Noul Teolog;
Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Iisus în slavă binecuvântând înconjurat de evanghelişti;