ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 25;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu ochi atotvăzător;
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 123v, 50 x 45 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentând slova chirilică "pokoi", în tuş negru, roşu-cărămiziu şi albastru. Picioarele literei au, din loc în loc, zale albastre, dintr-o împletitură simplă, care se întâlnesc deasupra, formând trei bucle, dispuse vertical; cea de deasupra poartă pe ea o mică cruce cu braţele egale, cea de la mijloc are înscrisă în ea ochiul atotvăzător, iar ultima, cea de jos, are atârnat de ea un clopoţel, simbolizând probabil chemarea, întoarcerea spre credintă. Două flori, pornind din aceeaşi tulpină cu frunze lanceolate, cu şase petale albastre şi pistil roşu sunt încadrate de corpul literei.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721