EN


Etape

An Etape/ Denumirea Activităţii Partener implicat Data de finalizare a etapei
0 1 2 4
1 Etapa I
Specificatiile tehnice ale sistemului
Proiectarea arhitecturii sistem, pentru a dezvolta serviciile sistemului BYZANTION
CO,P1
04.11.2012
2 Activitate I.1
Cerinţele de date, cerinţele ştiinţifice de utilizare a serviciului BYZANTION, cerinţele de recunoaştere imagistica
Realizarea unui model de informaţii capabil de a captura semantica de documente complexe (manuscrise, fotografii, etc) care va fi utilizat de  portalul Byzantion
 
 
 
 
CO
 
P1
 
04.11.2012
3 Etapa aII-a
Cerinţele de utilizator, cerinţele de segmentare, de scanare şi cerinţele de generare de metadate
Dezvoltarea unui sistem inteligent de conservare digitală a amnuscriselor bizantine bazat pe metodologii şi tehnologii digitale
CO,P1
30.06.2013
4 Activitatea II.1
Cerinţele utilizatorilor, cerinţele de segmentare, de scanare şi cerinţele de generare de metadate.
Dezvoltarea unui sistem inteligent de conservare digitală a amnuscriselor bizantine bazat pe metodologii şi tehnologii digitale
 
 
 
CO
 
P1
30.06.2013
5 Etapa aIII-a
Prezervarea prin clasificarea adaptiva a manuscriselor bizantine
Dezvoltarea instrumentelor software pentru a clasifica în mod automat documentele bizantine şi conexe, precum şi obiecte digitale
CO,P1
15.12.2013
6 Activitatea III.1
Dezvoltare de conţinut de fişiere digitale, bazate pe statistici de monitorizare, inclusiv timpul de utilizare, frecvenţa de utilizare, prin conservarea documentulor bizantine
Dezvoltarea de algoritmi pentru a analiza conţinutul fişierelor obtinute din sursele bizantine necesare clasificarii acestora
CO
 
P1
15.09.2013
7 Activitatea III.2
Analiza de tip Data-mining a imaginilor digitalizate si descrierea canonului virtual bizantin
Dezvoltarea de algoritmi  ce vor fi aplicati surselor (manuscrise) bizantine  si analiza informatica a canonului virtual bizantin
 
 
 
CO
 
P1
15.12.2013
8 Etapa aIV-a
Prezervarea manuscriselor bazate pe ontologia BYZANTION,conservarea si accesul la acestea
Descrierea semantica a informaţiilor (surse bizantine), prin conceptualizarea intr-un format specific BYZANTION
 
CO,P1
30.06.2014
9 Activitatea IV.1
Prezervarea manuscriselor bazate pe ontologia BYZANTION,conservarea si accesul la acestea
Descrierea semantica a informaţiilor (surse bizantine), prin conceptualizarea intr-un format specific BYZANTION
 
 
CO
 
P1
 
10 Etapa aV-a
Definirea ontologiilor şi realizarea instrumentelor informatice de măsurare a acestora

 
Definirea atributelor necesare ontologiei BYZANTION si a instrumentelor informatice de masurare si clasificare
CO,P1
15.12.2014
11 Activitatea V.1
Definirea ontologiilor şi realizarea instrumentelor informatice de măsurare a acestora
Definirea ontologiei BYZANTION si aplicarea acesteia in clasificarea surselor bizantine prin instrumente informatice pentru prezervarea si accesul facil la acestea utilizand tehnologia SaaS
 
 
 
 
 
 
CO
 
P1
15.09.2014
12 Activitatea V.2
Dezvoltare functii de securitate şi de protecţie a conţinutului digital
Realizare instrument de dezvoltare pentru protecţia conţinutului digital şi de autentificare a fişierelor digitale.
Dezvoltare de instrumente informatice care sa permita utilizatorilor BYZANTION accesul la aceste rezervoare de informare într-un mod mai direct şi în timp util ( căutări multiple); dezvoltarea instrumentelor de securitate digitală a bibliotecilor şi a documentelor BYZANTION.


CO
 
P1
15.12.2014
13 Etapa aVI-a
Integrare componente sistem BYZANTION, testare şi validare
Exploatarea şi diseminarea rezultatelor
Integrare componentele sistemlui BYZANTION, testarea şi validarea sistemului prin accesul public si a comunitatii stiintifice la manuscrisele bizantine prezervate.
Exploatarea şi diseminarea rezultatelor
CO,P1
30.06.2015
14 Activitatea VI.1
Integrare/Testare/Validare sistem BYZANTION,
Verificarea si testarea serviciului BYZANTION prin lansarea accesului public.
 
 
CO
 
P1
30.06.2015
15 Activitatea VI.2
Evaluarea prototipului BYZANTION
Realizarea raportului care vizează testarea şi evaluarea finală a prototipului Byzantion
 
CO
 
P1
30.06.2015
16 Activitatea VI.3
Exploatare si Diseminare
Include o serie de activităţi orizontale, cu obiectivul comun de a sensibiliza si de a disemina rezultatele proiectului BYZANTION  si exploatarea adecvată a rezultatelor proiectului
CO
 
P1
30.06.2015
17 Activitatea VI.4
Plan pentru utilizarea şi difuzarea informaţiilor generate, Diseminarea proiectului, protecţia proprietăţii intelectuale, plan de difuzare, publicaţii ştiinţifice, documentare de marketing, politica de licenţiere, de piata
Difuzare largă a rezultatelor proiectului; Utilizarea serviciilor şi a canalelor de comunicare pentru a furniza informaţii cu privire la rezultatele obtinute pe o scară pan-europeana, realizarea de sinergii eficiente cu alte proiecte ale UE
 
CO
 
P1
30.06.2015