EN


Obiective

Fondul de manuscrise bizantine şi post-bizantine al Bibliotecii Academiei Române cuprinde o largă varietate de opere, atât din punct de vedere cronologic (secolele XII – XIX), geografic (Imperiul Bizantin, Ţările Române, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Macedonia, etc.) dar şi tematic (Tetraevangheliare, Pomelnice mănăstireşti, Canoane de penitenţă, Comentarii biblice, Caiete iconografice pentru pictori de frescă, etc).

O atât de mare varietate de cărţi manuscrise, miniate sau cu xilogravuri colate în interiorul lor, necesită o detaliată analiză iconografică pentru a identifica trăsăturile distinctive ale şcolilor zonale, teme iconografice locale, împrumuturi sau adaptări din iconografia occidentală sau apariţia unor elemente arhitectonice specifice unui anumit areal, dar şi apariţia de teme iconografice inedite.

 În urma analizei iconografice Byzantion își propune să creeze un canon virtual tematic, bazat în egală măsură pe textele erminiilor şi pe trăsăturile comune ale reprezentărilor iconografice analizate. Va rezulta un istrument de lucru cu ajutorul căruia se vor putea scoate în evidenţă diferenţele zonale, evoluţia de-a lungul secolelor dar şi gradul de inovaţie artistică prin compararea fiecărei imagini în parte cu imaginea canonică. Proiectul Byzantion isi propune  si realizarea unui portal web și instrumente software pentru gestionarea reprezentărilor iconografice in scopul  găzduirii și caracterizarii de documente organizate într-o ontologie specifică, definita de text și imagini ale manuscriselor bizantine aflate in proprietatea Bibliotecii Academiei Romane; portalul va permite accesul gratuit al publicului numai pentru vizualizare și acces privat securizat pentru utilizatorii autorizați, care editează / actualizeaza conținutul portalului; permite diferențierea între informațiile autorizate, furnizate din surse științifice sau surse comune; conține module de informare (culturale, adrese) si un gateway virtual pentru toate conținuturile conexe contextului bizantin, care se află pe alte site-uri publice; de asemenea permite abordarea problemelor de interoperabilitate în ceea ce privește conținutul  de metadate / securitate / comunicare a surselor aflate la dispozitia proiectului.

Alt obiectiv specific este si realizarea de instrumente software în scopul de a face cunoscută diversitatea de manuscrise bizantine și a patrimoniului lingvistic şi a creşte schimburile culturale în regiunea europeană; de asemenea pentru a oferi imaginea unei regiuni importante cu valoare istorică, estetică, științifică, etnologică sau antropologică;realizarea acestor instrumente software permit construirea unor metadate cu descrieri de manuscrise şi versiuni digitizate ale acestora cu scopul de a reînnoi interesul pentru patrimoniul scris și lingvistic in context european.

Alte obiective specifice ale proiectului BYZANTION:
  1.   realizarea unei metodologii de extracție / clasificare / recunoaștere / interpretare a manuscriselor bizantine;
  2. realizarea unei accesibilitati facile, prin intermediul unui portal,la cultura bizantină;
  3.  realizarea unei ontologii integrate și consolidate științific pentru cultura bizantină;
  4.  creșterea eficienței de informații culturale;
  5.  oferă un sprijin generalizat accesibilitate la manuscrisele bizantine;
  6.  creștere semnificativă a calității serviciului cultural pentru școli / universități / muzee / biblioteci;
  7.  promovarea diversității culturale și a înțelegerii reciproce;
  8.  explorarea de căi alternative și încurajarea de noi tipuri de colaborare;
  9.  creșterea masei critice a resurselor și a cunoștințelor despre cultura bizantină;