ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Scrisoare dasupra la cartea aceasta;Frontispiciu "Pi" cu motive avimorfe (pupeze şi cuci);
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 2, 88 x 185 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu-poartă (de forma literei "Pi"), artistic colorat, încadrând titlul. Mijlocul frontispiciului ţesut dintr-o reţea de entrelacs-uri albastre şi galbene, formează cercuri şi romburi intersectate; în partea superioară, aşezate pe cordaje,patru păsări (asemănătoare pupezei), două albastre şi două galbene. În lateral, încadrate de două acrotere ce se termină cu câte o lalea stilizată, două păsări colorate cu albastru şi galben (probabil cuci).


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Frontispiciu, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721