ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 39;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu strugure;
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 401v, 55 x 40 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentarea literei chirilice "pokoi". Marginile literei, formate dintr-o bandă simplă de entrelacs-uri, colorate în albastru şi galben, terminate în partea de jos cu acrotere în aceleaşi culori, iar în partea de sus terminate cu palmete. Din partea de sus, la mijloc, coborând spre interiorul literei, atârnă un strugure bogat cu boabe lunguieţe, frunze de viţă de vie şi cârcei.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721