ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> al 4<-lea>;Iniţială ornată "pokoi" (P) cu motive vegetale;
Date de publicare: Mănăstrirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 28v, 50 x 40 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentând slova chirilică "pokoi", lucrată în tuş negru şi roşu-cărămiziu; picioarele literei formate dintr-o reţea de entrelacs-uri, terminate cu palmete, încadrează un vrej cu frunze lanceolate şi şase flori de lalea de diverse mărimi.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721