ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 39;Iniţială ornată "frătŭ" (F) cu element zauromorf (dragon);
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 161r, 76 x 44 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentarea slovei chirilice "frătŭ"; element zauromorf (un dragon cu corp arcuit, orientat în sus, formând entrelacs-uri şi din a cărui gură pornesc, în lateral, două tulpini verzi curgătoare cu frunze lanceolate şi patru flori, două lalele galbene şi două flori cu patru petale albastre. Cele două tulpini, unite în partea superioară de o lalea mai mare galbenă, se termină cu două flori, văzute frontal, cu petalele egale.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Mănăstirea Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721