ENSfantul Simeon Noul Teolog
vezi canoncompara canon
  
Mâna Domnului
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Sfântul Simeon Noul Teolog;
Descriere fizică: f. 15v, 285 x 185 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, cu chenar rectangular în contur dublu de tuş negru şi colorat în miniu. Ilustraţia se împarte în două imagini separate de un text în două coloane. În partea superioară, în colţul stânga sus, este reprezentat frontal, în picioare, Sfântul Simeon Noul Teolog primind inspiraţia divină. Personajul este înfăţişat ca un călugăr matur, cu barba lunga şi mustăţile cărunte, îmbrăcat în veşminte preoţeşti acoperite de rasa călugărească prinsă ca o mantie. De sub gluga rasei, ochii mari, migdalati şi verzi privesc concentrat spre Cerurile deschide. În mâna stângă, ridicată spre piept, ţine un rozariu, în timp ce în dreapta, liberă pe lângă corp, ţine un sul de pergament desfăşurat purtând inscripţia "Fraţilor şi părinţilor voesc să grăesc către voi acelea care privesc şi ajută, către folosul sufletului şi mă sfiesc, martor îmi ieste HS, adevărul de dragostea voastră, cunoscându-mi nevrednicia mea pentru ei" (Textul este reluat la f. 16, în Cuvântul 1). Nimbul este reprezentat ca un disc plat, colorat în miniu, peste care a fost suprapusă foiţă de argint (astăzi în mare parte deteriorată), disc mărginit într-un contur dublu, similar cu cel al ilustraţiei. Nimbul este flancat de inscripţie în cerneală roşie, cu caractere chilirice "Sfântul Simeon Noul Cuvântător al (lui) Dumnezeu".

În directă relaţie cu Sfântul Simeon este reprezentarea Mâinii lui Dumnezeu binecuvântând, în colţul dreapta sus al ilustraţiei. Mâna Domnului apare din Cerurile deschise, ilustrate prin nori care reflectă Lumina colorându-se în tonuri din ce în ce mai calde cu cât se apropie de prezenţa divină. Din binecuvântarea Domnului se propagă inspiraţia, sub formă de raze, spre Sfântul Simeon. De remarcat că mâna Domnului este identificată prin monograma, în cerneală roşie, a lui Iisus "IS HS".

În colţul dreapta jos al ilustraţiei, separat de Sfântul Simeon prin corpusul unui text pe două coloane, este reprezentat un călugăr care consemnează în scris ce se petrece în registrul superior. Călugărul, posibil "smeritul Veniamin ierodiacon", copistul, este reprezentat aşezat în spatele unei mese simple, rectangulare, la care scrie cu pana pe o pagină nelegată. În jurul paginii, pe masă, obiecte de scris: călimară, pană, nisiparniță. Personajul, înbrăcat în rasă şi purtând potcap, este un bărbat în vârstă, ridat şi cu barba căruntă. El priveşte peste umăr, nefocalizat, spre silueta sfântului din registrul superior, ca sugestie iconografică pentru căutarea inspiraţiei


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect – nume de persoana: Symeon the new Theologian
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Portret, Monah, Binecuvântare
Cota BAR: Ms. rom. 5721