ENTitlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Cuvânt<ul> 44 (f. 174);Iniţială ornată "mîslite" (M), cu element zauromorf (dragoni);
Date de publicare: Mănăstirea Cernica 1840
Descriere fizică: f. 174, 65 x 60 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată, reprezentarea slovei chirilice "mâslite" (M), colorată în albastru şi galben. Picioarele literei sunt formate din entrelacs-uri, terminate în partea superioară cu două captete de dragoni, ce poartă pe creştet câte o coroană cu trei diademe şi din a căror gură iese o limbă ascuţită, orientată în sus; între capetele celor doi dragoni o floare cu cinci petale rotunde, în aceleaşi culori.


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Iniţială ornată, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 5721