EN

RASFOIESTE MANUSCRIS DESCARCA MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: [39 f.], il., 190 x 140 mm; 20-22 R
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie; titluri, iniţiale ornate şi frontispicii cu cerneală roşie.

La ff. 6-21, text în chenar aurit cu linie dublă.

Înaintea primei strofe, la f. 6, în loc de ilustraţia specifică proimionului, o miniatură cu Fecioara Maria Platytera (73 x 80 mm).

Strofele Imnului Acatist (12 cântări, fiecare alcătuită dintr-un icos şi un condac) sunt ilustrate cu cele 24 de reprezentări canonice, miniaturi pe jumătate de pagină, în culori şi aur, grupate în două serii tematice:

I. scene din Noul Testament (viaţa Fecioarei Maria): Bunavestire (f. 6v - Icosul 1 [71/73 x 101 mm], 7r - Condacul 1 [75 x 89 mm], 7v - Icosul al 2-lea [60 x 91 mm], 8v - Condacul al 2-lea, [72 x 102 mm]), Fecioara Maria şi Elisabeta, mama Sf. Ioan Botezătorul (f. 9 - Icosul al 3-lea [81/83 x 102 mm]), Tulburarea lui Iosif (f. 9v - [79/80/82 x 102 mm]), Naşterea lui Iisus şi închinarea păstorilor (f. 10 - Icosul al 4-lea [65 x 98 mm]), Drumul celor trei magi călăuziţi de stea (f. 11 - Condacul al 4-lea [79 x 101 mm]), Închinarea magilor (f. 11v - Icosul al 5-lea [80 x 103 mm]), Întoarcerea magilor în ţara lor (f. 12 - Condacul al 5-lea [78/80 x 100 mm]), Fuga în Egipt (f. 12v - Icosul al 6-lea [73 x 99 mm]), Întâmpinarea Domnului (f. 13v - Condacul al 6-lea [76 x 104 mm]);

II. Scene simbolice şi teologice ale cultului creştin: Creaţia din nou (f. 14 - Icosul al 7-lea [72 x 103 mm]), Înaltul Cerului (f. 14v - Condacul al 7-lea [81/83 x 102 mm]), Prezenţa Cuvântului (f. 15 - Icosul al 8-lea [85/86 x 100 mm]), Admiraţia îngerilor (f. 16 - Condacul al 8-lea [81 x 99 mm]), Neputinţa cunoaşterii omeneşti (f. 16v - Icosul al 9-lea [81/83 x 100 mm]), Mântuirea lumii (f. 17 - Condacul al 9-lea [83 x 95 mm]), Zidul fecioarelor (f. 17v - Icosul al 10-lea [88 x 99 mm), Rugăciunea neputincioasă (f. 18v - Condacul al 10-lea [85/87 x 104 mm]), Făclia primitoare de lumină (f. 19 - Icosul al 11-lea [84/86/87 x 104 mm]), Iertarea datoriilor (f. 19v - Condacul al 11-lea [86/88/90 x 101 mm]), Templul duhovnicesc (f. 20 - Icosul al 12-lea [84/86/87 x 100 mm]), Laudă şi rugăciune (f. 21 - Condacul al 12-lea [82/84 x 99 mm]).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigrane greu observabile din cauza poziţionării lângă cotor şi a miniaturilor: treflă cu iniţialele "V D" (ff. 4, 5,
Titlu uniform: Imnul Acatist al Maicii Domnului, f. l., sec. XVII
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Acatist
Responsabilitate primara - autor: Sergios Patriarhul Constantinopolului
Responsabilitate – alt autor: Scholarios, Georgios Patriarhul Constantinopolului (1454-56, 1462-63, 1464-65) 1405-1472
Cota BAR: Ms. gr. 113
 
Fise:

[Miscelaneu religios];ilustraţie;[Imnul Acatist închinat Maicii Domnului];Iniţiala chirilică ornată "G" (glagoli);
Miscelaneu religios;ilustraţie;Buna Vestire;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Fuga în Egipt;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Întoarcerea magilor în ţara lor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Închinarea magilor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Cei trei magi urmând Steaua;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Tulburarea lui Iosif;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Buna Vestire;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Buna Vestire;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Bunavestire - Umbrirea de Sfântul Duh;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Vizita Fecioarei Maria la Elisabeta;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Naşterea lui Iisus şi închinarea păstorilor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Întâmpinarea Domnului;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Curtea cerească;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Fecioara cu Pruncul pe tron, înconjurată de sfinţi - Sacra conversazione;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Fecioara Maria Platytera;
[Miscelaneu religios];ilustraţie;[Imnul Acatist închinat Maicii Domnului];Iniţiala chirilică ornată "A" (azŭ);
Miscelaneu religios;ilustraţie;Admirația îngerilor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Logosul întrupat;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Neputinţa cunoaşterii omeneşti;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Coborârea la Iad;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Zidul fecioarelor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Rugăciunea neputincioasă;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Făclia primitoare de lumină;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Iertarea datoriilor;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Templul duhovnicesc;
Miscelaneu religios;ilustraţie;Laudă şi rugăciune;