ENNasterea lui Iisus
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Naşterea lui Iisus şi închinarea păstorilor;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f.10r, 65 x 98 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în mijlocul paginii între două paragrafe de text. Ilustraţia prezintă, într-un peisaj deluros, peştera Naşterii, prin a cărei deschidere largă, de formă aproape triunghiulară, se vede o un yid scunde, de formă circulară, acoperit cu un braţ de fân peste care este aşezat Pruncul. Acesta este vegheat de Fecioară, îngenunchiată în preajma capului său şi de două animale (aparent o vacă şi o oaie). În prim-planul compoziţiei, aşezat la deschiderea peşterii însă cu spatele către aceasta, este reprezentat Sfântul Iosif într-o poziţie gânditoare, cu capul sprijinit în mâna dreaptă. Este înfăţişat ca o persoană căruntă, cu părul şi barba aproape albe, uşor adus de spate; el pare a discuta cu păstori amintiţi în evanghelia după Luca (2:8-20). În reprezentarea de faţă sunt doi păstori, unul în vârstă, carunt, cu barbă lungă,sprijinindu-se în toiag, cel de-al doilea, un tânăr imberb ce poartă un miel pe ofrandă pe umăr. Costumul păstorilor este în evidnt contrast cu cel al sfântului Iosif; dacă acesta este desculţ, imbrăcat cu o tunică lungă şi un chiton infăşurat strâns, cei doi păstori poartă cizme militare, pantaloni lungi şi strâmţi îndesaţi în turecile cizmelor şi au capul acoperit cu palarii. În plus, tânărul poartă o tunica scurta strânsă în talie, în timp ce bătrânul este acoperit de o mantie drapată lejer. În partea superioară a compoziţiei, între dealurile din fundal, sunt desenate în aur oştiile ingereşti, de la care coboară spre Prunc raze candva pictate in argint (acum oxidat).

Compoziţia respectă canonul ortodox prin plasarea temei în spaţiul unei peşteri, prin persoanele prezente în textul evanghelic (în reprezentări care includ şi izvoare apocrife apar şi personaje feminine), dar include şi detalii ce ţin mai mult de iconografia occidentală (prezenţa animalelor alături de Prunc, poziţia îngenunchiată a Fecioarei - nu întinsă ca în arta bizantină şi, posibil, prezenţa Judenhut-ului pe capul tânărului păstor). Perspectiva este una corectă, compoziţia bine planificată şi gestica sugestivă denotă influenţa occidentale.


Titlu uniform:
Tema: Închinarea păstorilor
Denumire tematica: Sf. Iosif
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113