ENDrumul magilor
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Cei trei magi urmând Steaua;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 11r, 79 x 101 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în partea superioară a paginii. Ilustrația înfățișează "drumul magilor" bazându-se pe textul Evangheliei după Matei 2: 9-10 ("Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat nespus de mult"). Compoziţia este simplă şi directă, plasând cele trei personaje într-un peisaj deluros credibil, cu chiparoşi şi pini mediteraneeni. Cei trei magi sunt înfăţişaţi în prim-plan ca un grup omogen de călăreţi, îmbrăcaţi bogat şi având capetele acoperite cu câte o structură complexă de turban, coroană cu model occidental şi ceea ce artistul a considerat a fi tichie de mag. Cele trei personaje se diferenţiază prin vârstă - tânăr imberb, bărbat matur şi bătrân cu barba albă. De remarcat că personajului cel mai tânăr îi lipseşte turbanul, fiind acoperit doar de o tichie roşie înconjurată de coroana de aur. Toţi trei discută despre steaua Betleemului gesticulând în direcţia ei. De remarcat că, contrar logicii unui ciclu miniat, magii din scena următoare sunt reprezenaţi diferit faţă de scena de faţă. Perspectiva este corectă, compoziția bine planificată (chiar dacă scara personajelor în raport cu peisajul este disproporţionată) și gestica sugestivă denotă influența Renașterii italiene. Elemente occidentale, precum prezenţa coroanelor şi modelele costumelor accentueză această influenţă.


Titlu uniform:
Tema: Drumul magilor călăuziţi de Steaua Betleemului
Denumire tematica: Cei trei magi
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113