EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an. Acum într-acesta chip s-au scris în zilele preaînălţatului împărat al Romanilor Iosif al optulea;cu blagosloveniia preotului Grigorie, cu cheltuiala pururea pomeniţilor ctitori de la satul <...>, unde să cinsteşte hramul Sfinţilor voievozi Mihail şi Gavriil;
Date de publicare: Moldova 1784-1785
Descriere fizică: 99 f., il., 345 x 220 mm; 26 - 38 R (300 x 172 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră în pagină cu chenar, copiat de mai multe mâini; caractere de mai multe dimensiuni, scriere imitând tiparul şi cursivă.

Anul copierii, 1784, menţionat şi la ff. 52v, 57, 61v, 67, 69v; la f. 11, în miniatura neterminată, 1785.

Miniaturi în peniţă cu tuş negru: Sf. Apostol Ioan ţinând crucea Răstignirii (f. 4v, 335 x 210 mm), chenarul foii de titlu, Părinţii Bisericii (Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigore Dialogul, Sf. Ioan Hrisostomul), în medalioane, în frontispiciu (f. 6, 88 x 200 mm), Bunavestire (f. 11, datată 1785, 188 x 160 mm), Punerea în mormânt (f. 61v, 152 x 155 mm), Învierea (în frontispiciu, f. 67, 70 x 174 mm), Vindecarea orbului (în frontispiciu, f. 85, 78 x 176 mm); numeroase frontispicii, viniete şi letrine ornate (unele inspirate de tipăriturile vechi româneşti).

Incipit: "Cazanie la Dumineca vameşului şi a fariseului. Cuvânt înainte / H<risto>s adevăratul învăţătoriu al dreptăţii ..." (f. 6); excipit: "... însă nu sânt trei Dumnezei, ci iaste", f. 99v (text fără final).

La f. 87v, în frontispiciu, îns. mssă: "Ctitori aceştii cărţi sânt aceştiia: Vasilie, Iosifu".


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran soare cu raze reprezentate triunghiular (f. dificil observabil, numai la cotor).
Titlu uniform: Cazanii, Moldova, 1784 - 1785
Responsabilitate secundara: Goştonă, Pricopie copist
Cota BAR: Ms. rom. 1237
 
Fise:

Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an.;ilustraţie;Cazanie la Duminica Tomei a doua după Paşti;Frontispiciu-poartă cu motive geometrice şi vegetale;
Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an.;ilustraţie;Cazanie la Înălţarea Domnului nostru Is Hs;Iniţială chirilică ornată "T" (tvrădo);
Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an.;ilustraţie;Cazanie la Duminica Rusaliilor;Iniţială chirilică ornată "A" (azŭ);
Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an. Acum într-acesta chip s-au scris în zilele preaînălţatului împărat al Romanilor Iosif al optulea;ilusrație;cu blagosloveniia preotului Grigorie, cu cheltuiala pururea pomeniţilor ctitori de la satul <...>, unde să cinsteşte hramul Sfinţilor voevozi Mihail şi Gavriil;Sfinții Trei Ierarhi;
Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an. Acum într-acesta chip s-au scris în zilele preaînălţatului împărat al Romanilor Iosif al optulea;ilustrație;cu blagosloveniia preotului Grigorie, cu cheltuiala pururea pomeniţilor ctitori de la satul <...>, unde să cinsteşte hramul Sfinţilor voevozi Mihail şi Gavriil;Buna Vestire;