ENTitlu: Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an.;ilustraţie;Cazanie la Înălţarea Domnului nostru Is Hs;Iniţială chirilică ornată "T" (tvrădo);
Date de publicare: Moldova 1784 - 1785
Descriere fizică: f. 83v, il., 80 x 35 mm
Notă descriptivă: Iniţială ornată în tuş negru şi laviu; verticala literei are la bază şi pe corp ornamente tip entrelacs; orizontala literei are terminaţiile marcate prin motive vegetale care creează aspectul unui capitel ionic.


Titlu uniform: Cazanii, Moldova, 1784 - 1785
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Iniţială ornată
Cota BAR: Ms. rom. 1237