ENSfântul Grigorie cel Mare (Dialogul)
vezi canoncompara canon
  
Sfântul Ioan Gură de Aur
vezi canoncompara canon
  
Sfântul Vasile cel Mare
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Cazanii ce cuprinde în sine Evangheliile tâlcuite ale duminecilor de preste an şi cu cazaniile sinaxariului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari a 12 luni de preste an. Acum într-acesta chip s-au scris în zilele preaînălţatului împărat al Romanilor Iosif al optulea;ilusrație;cu blagosloveniia preotului Grigorie, cu cheltuiala pururea pomeniţilor ctitori de la satul <...>, unde să cinsteşte hramul Sfinţilor voevozi Mihail şi Gavriil;Sfinții Trei Ierarhi;
Date de publicare: Moldova 1784 - 1785
Descriere fizică: f. 6, 88 x 200 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu rectangular cu motive vegetale având plasate, aproximativ central, trei medalioane reprezentându-i pe trei dintre Părinţii Bisericii (Sfâtul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Dialogul, Sfântul Ioan Hrisostomul) văzuți trei sferturi, în picioare, îmbrăcați în veșminte liturgice episcopale, cu cârja episcopală în mâna stângă și binecuvântând cu dreapta.


Titlu uniform: Cazanii, Moldova, 1784 - 1785
Subiect – nume de persoana: Ioan Gură de Aur
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Goştonă, Pricopie copist
Cota BAR: Ms. rom. 1237