EN

Sfântul Vasile cel Mare

Episcop al orașului capadocian Cezareea, Sf. Vasile a avut o influență majoră în sprijinirea crezului nicenean prin scrierile sale teologice, a luptat împotriva arianismului, a fost recunoscut ca unul din părinții și organizatorii vieții monahale din Orientul Apropiat. Alături de sf. Grigorie din Nazianz și sf. Ioan Gură de Aur, este recunoscut de bisericile răsăritene drept  Sfânt Ierarh.

Din punct de vedere al iconografiei bizantine și post-bizantine, Sf. Vasile este, în majoritatea cazurilor, înfățișat frontal, în picioare sau bust, îmbrăcat în veșminte liturghice episcopale, dar nu poartă mitră. Este reprezentat ca un bărbat în matur, cu părul scurt și barba lungă neîncărunțite.  Trăsăturile feței sunt severe și emaciate, gesturile sunt hieratice. El fie binecuvântează cu mâna dreaptă și ține în cea stângă  Evanghelia, fie ține în ambele mâini un sul de pergament desfășurat pe care sunt reproduse citate pro-niceniene din scrierile sale.