ENEvanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Sf<â>nta şi D<u>mnez<e>iasca Ev<an>g<he>lie;ilustrație;St. Iōan Bogosl<ov>;În zilele pre luminatului şi înălţatului domn şi oblăduitoriu a toată Ţara Moldoviia Ion Costantin a lui Nicolai voevoda şi purtatoriului pravoslaviei presfinţitul chir Nichifor, Mitropolitul a toată Ţară Moldovii;
Date de publicare: Iași 1741
Descriere fizică: f. 1v, 223 x 145 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, înfăţiţându-l pe Sfântul Ioan ("St. Iōan Bogosl<ov>", text cu caractere chirilice şi greceşti), însoţit de ucenicul Prohor care ţine în mână un filacter (text în slavonă: "Vnačalě bě slovo, slovo bě Kŭ B<o>gu"). Sfântul Ioan este reprezentat în prim-plan, în picioare, primind inspirația divină din Cerurile deschise (o deschidere triunghiulare, cu contur dublu de raze, în colțul stânga sus), inspirație concretizată în cuvintele ce le dictează ucenicului Prohor așezat în planul secund de o stâncă de formă rectangulară, în dreapta evanghelistului. Personajele denotă o certă influență occidentală în anatomie și drapajul hainelor, deși trăsăturile se încadrează în iconografia canonică: evanghelistul este un bărbat în vârstă, cu frunte înaltă, păr și barbă albe, riduri, trăsături severe și gesturi ce indică starea de grație; ucenicul imberb și foarte tânăr, surprins în actul scrierii.


Titlu uniform: Evanghelie, Iaşi, 1741
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Ianovici, Theodor cop.
Cota BAR: Ms. rom. 495