EN

Evanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj


Pe un fundal mai mult sau mai puţin neutru, cel mai adesea reprezentând cerul se dezvoltă un peisaj stâncos, reprezentat schematic. În prim-plan se află evanghelistul, însoţit, sau nu de simbolul său Vulturul. Evanghelistul este reprezentat practic fără excepţie ca un bărbat în vârstă (albit, cu frunte înaltă şi creştet chel, cu barbă mare şi cu riduri), cu faţa întoarsă spre cer, de unde îi vine inspiratia (cerurile se deschid şi inspiraţia divină coboară sub formă de raze; uneori apare şi mâna Domnului binecuvântând).

Cel mai adesea Ioan este insoţit de ucenicul său Prohor, un adolescent imberb care indeplineşte funcţia de scrib, scriind la dictarea evanghelistului. Frecvent cei doi apar aşezaţi în gura unei peşteri transformate în scriptorium, ucenicul aşezat la o masă scriind şi Ioan, aşezat în faţa sa, privind peste umăr spre înalt.