ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: [Tetraevangheliar];ilustraţie;Hagios Mathaios;
Date de publicare: Muntele Athos (Măn. Simopetra) Sec. XIII
Descriere fizică: f. [9v], 168 x 120 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Matei în timp ce scrie. Imaginea se profilează pe fundal neutru din foiţă de aur, delimitată de un chenar lat, cu contur în cerneală brună, cu model de medalioane rotunde cu profile cvadrilobe de culoare albastră şi mici motive vegetale de culoare roşie în colţuri. Personajul este aşezat pe un scaun, în faţa unui dulap jos, cu uşi întredeschise. Partea superioară a dulapului este folosită ca masă de scris, pe ea aflându-se o călimară şi vasul de preparat cerneală. Deasupra dulapului se află un pupitru de lectură cu un sul de pergament desfăşurat, sugerând importanţa profeţiilor Vechiului Testament ca surse pentru evanghelia lui Matei. Acesta, sprijinindu-şi picioarele pe un suport specific copiştilor antici, scrie, aplecat, cu un stilus subţire pe codexul ţinut în braţe. Personajul este reprezentat frontal, cu capul în semiprofil şi supradimensionat faţă de corp. Trăsăturile feţei sunt severe, subliniate de tuşe întunecate şi de prezenţa ridurilor. Părul, tuns scurt şi barba sunt cărunte. Nimbul este reprezentat prin trasarea conturului său cu cerneala roşie pe fundalul aurit. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică albastru deschis şi chiton cenuşiu, ambele drapate cu volumetrie schematică. Costumul este completat cu sandale romane, abia schiţate. Deasupra capului personajului este înscripţia în caractere greceşti "Hagios Mathaios", în cerneală neagră.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Muntele Athos, sec. XIII
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 1175


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.