EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: Ţara Românească 1803
Descriere fizică: 153 f., il., 230 x 160 mm; 23-24 R (180 x 125 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, titluri, colontitluri şi iniţiale cu roşu (nuanţă portocaliu decolorat).

Fila 1 în numerotaţia veche a manuscrisului este fila 2 în numerotaţia mecanică.

Miniaturi în plină pagină, în peniţă şi laviu, cu cerneală neagră (portrete de sfinţi): Sf. Grigorie Decapolitul ("Sv<ĕ>tūi Grigorie Dekapolit"), la f. 1v (180 x 124 mm; în chenar textul: "Această carte s-au prescris de mine mult păcătosul care mai jos mă voi numi, în zilele prealuminatului Domnului Io Constandin Alexandru Ipsilant Voevod, leat 1803, Bistriţa, iară de la începutul lumii 7311 dechemvrie 12. Mihalachi logofătul."), şi la f. 73v (180 x 123 mm), Sf. Muceniţă Varvara (f. 105v; 155 x 120 mm), Sf. Muceniţă Filofteia ("Filothia", f. 111v; 175 x 117 mm), Sf. Eupraxia ("Efpraxia", f. 113v; 178 x 108 mm), Sf. Onufrie şi Pafnutie (f. 132v; 164 x 116 mm), Sf. Haralambie (f. 145v; 176 x 111 mm).

Frontispiciu în peniţă şi acuarelă (35 x 124 mm), cu Iisus Christos Pantocrator în medalion (d 35 mm), încadrat de ornamente vegetale (f. 2r); subspiciu în tuş roşu şi negru (f. 3r).

Manuscrisul conţine 39 de caiete binion numerotate, caietul 39 având o singură filă.

Incipit: "Luna lui noiemvrie în doaozeci de zile ..." (f. 2r); excipit: "... dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin." (f. 152v).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: leu (ff. 2, 3, 5, 14, 15, 19, 23, 60, 68, 70, 71, 80, 97, 101), arc cu săgeată şi iniţia
Titlu uniform: Miscelaneu religios, Ţara Românească, Bistriţa, 1803
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Cărţi de rugăciuni, Hagiologie, Vieţi de sfinţi
Responsabilitate – alt autor: Grigore Decapolitul sfânt
Responsabilitate secundara: Mihalache logofăt copist
Cota BAR: Ms. rom. 1377
 
Fise:

Miscelaneu religios;Sfântul Grigorie Decapolitul;
Miscelaneu religios;Sfîntul Grigorie Decapolitul;
Miscelaneu religios;Sfânta Muceniţă Varvara;
Miscelaneu religios;Sfânta Muceniţă Filofteia;
Miscelaneu religios;Sfânta Eupraxia;
Miscelaneu religios;Sfântul Haralambie;
Miscelaneu religios;Sf. Onufrie şi Pafnutie;