EN

RASFOIESTE MANUSCRIS DESCARCA MANUSCRIS
Titlu: Miscelaneu religios
Date de publicare: Costeşti, Vâlcea 1834-1886
Descriere fizică: 79[-80] f., il., 214 x 180 mm; 19-20 R (145-150 x 135 mm)
Notă descriptivă: Manuscrisul conţine 80 f.; f. 1 numerotată de două ori. Numeroase file albe: 1 bis r, 7r, 10v, 11r, 12v, 13r, 14v, 15r, 17v, 18r, 20, 21r, 23v, 24r, 26, 27r, 29r, 36r, 40r, 49v-67r, 77v.

Text cu cerneală neagră şi albastră; iniţiale şi titluri cu roşu.

Miniaturi colorate (executate de doi ilustratori, unul anonim, celălalt, Gheorghe [Gherontie] zugravul, cântăreţ la Măn. Horezu): Iisus Hristos Emanuel (medalion în frontispiciu, f. 1), Adormirea Născătoarei de Dumnezeu (f. 1v), Fecioara Maria Îndrumătoare - Odigitria (f. 7v), Ioan Botezătorul (reprezentări diferite, f. 15v şi 32v, ultima semnată de "Gheorghie zograf, cântăreţul Sfintei mânăstiri Horezul", datată 1841), Bunavestire ([Gheorghie zograf], f. 18v, 30v şi 34v), Sf. Grigore Decapolitul şi Sf. Ap. Mathei Evanghelistul (f. 22v), Sf. Ioan Zlatoust (f. 24v), Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril (f. 27v), Sf. Nicolae (f. 29v şi 38v), Sf. Dimitrie (f. 48v, semnat "Gheorghie zograf", datat 1849).

Frontispicii colorate la f. 1, 2v, 11v, 13v, 23, 30, 33, 35, 39, 45v, 46-49; la f. 16, 19, 22, 25, 28, 31, 33v, 37v, 39v, 40v chipuri de îngeri.

Vinietă-palindrom de formă rombică realizată prin repetarea numelui "Pahomie" (f. 77).

Incipit: "Iaste al aceştii sfintei şi ...", f. 1; excipit: "... şi cu preasfântul Duh în veaci nesfârşiţi. Amin.", f. 77.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: 1830, f. lim. ant., 2, 7, 42; N 1 la f. 4, 9, 11, 23, 32; F. Cayed (?) la f. 12, 24, 29, 48;
Titlu uniform: Pomelnicul măn. Costeşti, Vâlcea, 1834-1886
Subiect denumire geografica:
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Responsabilitate – alt autor: Gheorghe Gherontie monah, zugrav 1807 - 1863 ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2192
 
Fise:

Miscelaneu religios;Tâlcul Dumnezeeştii Liturghie ce s-au arătat limbilor păgâne din d<u>mnezeiasca strălucire precum scrie Baroniuşi, la anii de la Hs 1009;
Miscelaneu religios;Acest sf<â>nt şi d<u>mnezeesc Pomeanic ce să zice Proscomisarion;