ENTitlu: Miscelaneu religios;Tâlcul Dumnezeeştii Liturghie ce s-au arătat limbilor păgâne din d<u>mnezeiasca strălucire precum scrie Baroniuşi, la anii de la Hs 1009;
Date de publicare: Costeşti Vâlcea 1834 - 1886
Descriere fizică: ff. 68 - 77r, 19-20 R (145-150 x 135 mm)
Notă generală: Text cu cerneală neagră şi roşie; titlul şi colontitlul cu roşu.Scriitură diferită de a lui Pahomie, care apare însă şi în filele copiate de acesta, numai pentru câteva completări (f. 16v, 19v, 25v, 28v, 31v, 34, 35v, 36v, 37v, 38, 39v, 40v, 41-45r).Sfârşitul textului este copiat pe f. 77, pe care Pahomie şi-a scris numele într-un palindrom, care trebuie considerat ca făcând parte din primul text al manuscrisului ("Acest sf<â>nt şi D<u>mnezeesc pomeanic ce să zice proscomisarion").Incipit: "Când împărăţiia Amurat împărat ..."; explicit: "şi cu prea sfântul D<u>h în veaci nesfârşiţi. Amin."
Titlu uniform: Pomelnicul măn. Costeşti, Vâlcea, 1834-1886
Subiect liber – cuvant cheie: Cărţi liturgice, Pomelnic
Cota BAR: Ms. rom. 2192