EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Tomos al Antologhiei, întru care să coprinde adecă ceale de trebuinţă cântări ale Utreni<i>i şi ale Liturghiei. Ceale ce s-au făcut şi s-au ixighisit de răposatul întru fericire Macarie ieromonah, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul Şcoalei de musichie a limbei noastre patrioticeşti ...
Date de publicare: Ţara Românească 1838
Descriere fizică: 453 f., il., 210 x 155 mm; 13 R (150 x 103 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră şi roşie, notaţii muzicale vechi însoţite de text; titluri, iniţiale, indicaţii diverse, nr. glasului cu roşu.

Miniatură: frontispiciu cu tema Deisis, în tuş roşu şi laviu (37 x 114 mm), fiecare portret fiind inclus într-un medalion circular, cu diametru de 37 mm (f. 1r); frontispicii policrome la ff. 143r, 231v.

Manuscrisul este format din 113 caiete binion, numerotate cu erori (caietele 58, 61 - 3 file, caietele 66, 67, 75- 5 file, fără lipsuri în text).

Numele copistului menţionat în frontispiciul de la f. 231v ("1838, Ghimnasie monah"), dar şi pe cotor şi pe coperta posterioară.

Incipit: "Veniţi să ne închinăm ..." (f. ); excipit: "... să te cântăm mai bine ş-aşa să ne-mpăcăm." (f. 453v).


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran trei pălării, similar cu Eineder nr. 712 (ff. 2-3, 6-7, 16, 20, 21, 24, 25, 58, 59, 64, 65, 105, 108, 111, 15
Titlu uniform: Antologhia lui Macarie ieromonah, Țara Românească, 1838
Subiect liber – cuvant cheie: Cântări liturgice
Responsabilitate secundara: Ghimnasie monah la Măn. Căldăruşani copist
Cota BAR: Ms. rom. 1804
 
Fise:

Tomos al Antologhiei, întru care să coprinde adecă ceale de trebuinţă cântări ale Utreni<i>i şi ale Liturghiei. Ceale ce s-au făcut şi s-au ixighisit de răposatul întru fericire Macarie ieromonah, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul Şcoalei de musichie a limbei noastre patrioticeşti;ilustraţie;Deisis;
Tomos al Antologhiei, întru care să coprinde adecă ceale de trebuinţă cântări ale Utreni<i>i şi ale Liturghiei. Ceale ce s-au făcut şi s-au ixighisit de răposatul întru fericire Macarie ieromonah, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul Şcoalei de musichie a limbei noastre patrioticeşti;ilustrație;Heruvimi și Mâna Domnului;