ENHeruvimi
vezi canoncompara canon
  
Mâna Domnului
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tomos al Antologhiei, întru care să coprinde adecă ceale de trebuinţă cântări ale Utreni<i>i şi ale Liturghiei. Ceale ce s-au făcut şi s-au ixighisit de răposatul întru fericire Macarie ieromonah, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul Şcoalei de musichie a limbei noastre patrioticeşti;ilustrație;Heruvimi și Mâna Domnului;
Descriere fizică: f. 143r, mm
Notă descriptivă: Frontispiciu rectangular cu chenar decorativ, ilustrând alegoric binecuvântarea Domnului asupra textului ce începe mai jos pe pagină: doi heruvimi, înfățișați în formă de putti se sprijină pe ceea ce par a fi două ramuri de palmier prinse de o coroniță de flori; deasupra celor doi heruvimi coboară, cu un gest de binecuvântare, Mâna Domnului.


Titlu uniform: Antologhia lui Macarie ieromonah, Ţara Românească, 1838
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Ghimnasie monah la Măn. Căldăruşani copist
Cota BAR: Ms. rom. 1804