EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Psaltirea sau Cartea Laudelor alăturată cu originalul evreesc şi cu mai multe alte traduceri modene şi corigiată de Archimandritul Melchisedek, Magistrul de Teologie şi rector Seminariei eparhiale de Huşi
Date de publicare: în Episcopia din Ismail 1875
Descriere fizică: 167 f., il., 320 x 210 mm; 22-23 R (230 x 143 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, în chenar dublu, în culori şi diverse motive fitomorfe sau geometrice. Titluri, iniţiale şi trimiterile din subsol scrise cu roşu.

Manuscris bogat ilustrat cu miniaturi, frontispicii, chenare şi majuscule ornate.

Miniaturi în plină pagină (230 x 143 mm): Profetul David, f. 7v; Sfântul Duh, în frontispiciu (55 x 14 mm), f. 8; David se unge împeratu, f. 14v; David mulţămeşte că lau scăpat de inimicii sei, f. 22v; David au omorît pre Goliath, carele nadejduea în armele şi virturea sa, f. 31v; Sfântul Potir, în frontispiciu, 50 x 143 mm, f. 32r; David fuge de Saul ca să nu-l omoare, f. 39v; Ochiul lui Dumnezeu sau Ochiul atoatevăzător, în frontispiciu, 53 x 145 mm, f. 40; David fiind ascuns în peşteră au tăiat poala hainei lui Saul pre ascuns, f. 47v; Cruce având în lateral, iniţialele: IS CHS şi NI CA, în frontispiciu, 53 x 143 mm, f. 48; David şi bătrânii poporului Israil se roagă lui D-zeu ca să înceteze ciuma, f. 57v; David înaintea împăratului Getei se preface cacum ar fi nebun, f. 66v; Moysi să roagă în pustie, f. 73v; David plin de o bucurie sântă giurueşte lui D-zeu al bine-cuvânta tot-dea-una, f. 81v; Iudeii plâng pentru ruinarea Ierusalimului, f. 89v; Moysi să roagă în cort, f. 99v; Samuil, Moysi, Aaron, f. 107v; David învită toate făpturile a lăuda pre Domnul, f. 115v; Moysi în muntele Sinaiu priimeşte tablele legei, f. 124v; Eşirea israiltenilor din Egipet, 130v; D-zeu trimite israiltenilor mannă în pustie, 137v; Israiltenii se sue la muntele Sion la Templu, f. 146v; Moysi dispărţeşte marea roşie cu toeagul, f. 154.

Manuscrisul are şi o numerotare originală, tot cu cifre arabe, care începe cu f. 2 numerotare mecanică.

Manuscrisul conţine 169 f. din care sunt scrise doar 167.

Inc.:"I Numirea. Ḑzicerea Psaltire...", f. 2.

Exc.:"...să laude pre Domnulŭ. Allilu-ia", f. 167v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cerată.
Titlu uniform: Psaltire, Ismail, 1875
Responsabilitate secundara: Meletie ierodiacon în Episcopia din Ismail copist
Cota BAR: Ms. rom. 2090
 
Fise:

Psaltirea sau Cartea Laudelor alăturată cu originalul evreesc şi cu mai multe alte traduceri modene şi corigiată de Archimandritul Melchisedek, Magistrul de Teologie şi rector Seminariei eparhiale de Huşi;ilustrație;Profetul David;