ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Psaltirea sau Cartea Laudelor alăturată cu originalul evreesc şi cu mai multe alte traduceri modene şi corigiată de Archimandritul Melchisedek, Magistrul de Teologie şi rector Seminariei eparhiale de Huşi;ilustrație;Profetul David;
Date de publicare: în Episcopia din Ismail 1875
Descriere fizică: f.7v, 230 x 143 mm
Notă descriptivă: Ilustrație în plină pagină, cu un chenar lat, decorat cu motive geometrice și fitomorfe. În câmpul ilustrației, sub o arcadă susținută de pilaștrii cu capitele corintice este înfățișat profetul David, așezat pe un tron supraînălțat pe trei trepte. Tronul, bogat decorat și în linii sinuoase, aparent tapițat cu piele fixată cu ținte metalice, este surmontat de o reprezentare a Tablelor Legii, reprezentate după formula iconografică consacrată: două dreptunghiuri alăturate, cu partea superioară rotunjită, purtând cele zece porunci sugerate prin cifre romane. Regele David este înfățișat ca o persoană înaintată în vârstă, complet albit, cu părul lung și buclat și barba despărțită în două. El ține cu ambele mâini o harfă mare, de formă triunghiulară, trimitere simbolică la Cartea Psalmilor. Este înveșmântat cu o tunică lungă, acoperită de o mantie roșie, brodată cu flori de aur, și poartă o coroană de modă occidentală. Nimbul este auriu, cu un contur în linie groasă. Deasupra personajului inscripția identificatoare ”Profetul David”.


Titlu uniform: Psaltire, Ismail, 1875
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Meletie ierodiacon în Episcopia din Ismail copist
Cota BAR: Ms. rom. 2090