ENDeisis
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu de literatură monahală;ilustrație;Slujba tunderii la monahism; Deisis;
Date de publicare: Râmnicu Vâlcea 1780
Descriere fizică: f. 62v, il., mm
Notă generală: Desenul copiat după miniatura executată de arhimandritul Ioan de la Hurezi, în 1695, pentru ms. rom. 2191, f.3v.
Notă descriptivă: Ilustrație rectangulară în plină pagină în chenar îngust alcătuit din traseul unei linii duble, înfățișând un moment al slujbei trecerii la monahism sub binecuvântarea, simbolică, a lui Hristos, reprezentat în partea superioară a compoziției înconjurat de sfinți și îngeri în formula iconografică Deisis. Din punct de vedere compozițional planul mundan este simplu, redus la elementele esențiale: pe pavimentul mozaicat al bisericii, cu o perspectivă nesigură, aproape verticală, sunt înfățișați în prim-plan tânărul frate, în picioare, cu capul plecat și mâinile încrucișate pe piept, desculț și îmbrăcat doar într-o tunică albă și starețul din fața lui, citindu-i. În spatele lor, de o parte și de alta a ilustrației sunt plasate personaje secundare, călugări de vârste diferite, purtând câte o lumânare aprinsă. Momentul ales al slujbei este ușor de identificat după perechea de foarfeci pe care o ține în mână fratele îngenunchiat, așteptând să fie tuns.

Planul celest, separat de restul ilustrației printr-un arc de cerc bordat la interior de o linie sinuoasă, sugerând un strat noros, cuprinde o serie de personaje reprezentate trei-sferturi, din semiprofil, grupate și orientate spre silueta lui Iisus Hristos plasat central. Acesta, identificat după nimbul cruciger cu inscripția ”o on” și monograma ”IC XC” ce îl flanchează, ține în mâna stângă un sul înfășurat și binecuvântează cu mâna dreaptă. În dreapta sa se află Fecioara Maria, cu capul ușor plecat în semn de respect și mâinile ridicate în dreptul pieptului. La stânga lui Hristos este înfățișat Sfântul Ioan Botezătorul, îmbrăcat în tunica de blană și cu chiton drapat. El ține mâna dreaptă adusă la piept și o cruce în mâna stângă. De-o parte și de alta a celor trei personaje ce compun tema iconografică Deisis sunt înfățișate două grupuri de îngeri, inegale ca număr, ușor diferențiate prin detalii de costum și de gestica celor doi îngeri plasați în directă vecinătate cu personajele centrale.


Notă privind descrierea fizică: Ruptură orizontală a paginii ce a separat treimea superioară a ilustrației, reparată prin suprapunere; dungă continuă de umezeal
Titlu uniform: Miscelaneu de literatură monahală, Ţara Românească, 1780
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Monahism
Responsabilitate secundara: Grigore ierodiacon râmnicean copist
Cota BAR: Ms. rom. 2025