ENDeisis
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tomos al Antologhiei, întru care să coprinde adecă ceale de trebuinţă cântări ale Utreni<i>i şi ale Liturghiei. Ceale ce s-au făcut şi s-au ixighisit de răposatul întru fericire Macarie ieromonah, portarie al Sfintei Mitropolii a Bucureştilor, dascalul Şcoalei de musichie a limbei noastre patrioticeşti;ilustraţie;Deisis;
Descriere fizică: f. 1r, 37 x 114 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu alcătuit din trei medalioane rotunde, alăturate, de dimensiuni egale, fiecare într-un chenar în bandă, lipsite de fundal, cu câte un personaj reprezentat în prim-plan. În medalionul central, este înfăţişat, pe trei sferturi şi frontal, Iisus Hristos, cu nimbul cruciger şi inscripţia ”o on”, ţinând în stânga o Evanghelie deschisă şi binecuvântând cu mâna dreaptă. La dreapta lui, Fecioara este întoarsă spre El, întinzând braţele, într-un gest de respectoasă supunere şi rugă. În medalionul din stânga, Sf. Ioan Botezătorul este şi el întors spre personajul central, dar este înfăţişat într-o poziţie şi gest caracteristic reprezentărilor sale ca profet al lui Mesia: îmbrăcat în tunica de blană şi chitonul drapat larg, ţinând în mâna stângă o flamură, surmontată de o cruce, pe picior lung şi înălţând dreapta într-o mişcare oratorică tipică - toate profeţiile sale sunt întrupate în Iisus către care priveşte şi în acelaşi timp îl indică.


Titlu uniform: Antologhia lui Macarie ieromonah, Ţara Românească, 1838
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate secundara: Ghimnasie monah la Măn. Căldăruşani copist
Cota BAR: Ms. rom. 1804