ENRegele-Prooroc David
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Seferteillim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltir<e>, carea s-au tălmăcit de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;Regele David și proorocul Natan;
Date de publicare: Ţara Românească Sec. XVIII (mijloc)
Descriere fizică: f. 2, 270 x 175 mm
Notă generală: Ilustrație asemănătoare la ms.ro. 2711, f. 1r
Notă descriptivă: Pagină de titlu cu ilustrație în plină pagină cu o structură complexă: în registrul superior Dumnezeu este reprezentat alegoric ca un soare de aur, purtând inscripția Iahve în caractere ebraice, pe fundalul Cerurilor deschise ca un amplu arc de cerc colorat în albastru și bordat de o bandă lată de flăcări; registrul central îi înfățișează, afrontați, pe proorocul Natan (dreapta) și pe regele David (stânga), ambii plasați sub câte o arcadă susținută de coloane corintice și despărțiți de cartușul cu titlul lucrării; registrul inferior, are câte o inscripție sub fiecare din cele două personaje din registrul central și, în centru, reprezentarea unei mănăstiri cu legenda "Sfântă e besearica ta, minunată întru dreptate".

Cele două personaje din registrul central sunt surprinse în episodul mustrării lui David de către Natan (2 Samuel, 11). Prorocul David se sprijină pe o liră cu înscrisul: "Greşit-am Domnului mieu", la picioare textul: "Cel ce nu ştie scripturile nu ştie putearea şi înţelepciunea lui D-zeu", încadrat într-un pătrat cu fleuroane si două arcuri de cerc. Prorocul Nathan ţine în mână un rulou desfăşurat cu textul: "D<o>mnul au rădicat greş<e>ala ta", iar la picioare, într-un pătrat asemănator cu cel de la picioarele lui David: "Priimiţi învăţătura ca nu cu<m>va să să mânie D<o>mnul". Ambele personaje sunt reprezentate ca bărbați maturi, încărunțiți, cuchipul ridat. De remarcat atenția pentru veșminte: Natan este îmbrăcat în tunică lungă și chiton, în timp ce costumul lui David pune accent pe elementul militar (cizme militare clasice, armură pentru genunchi).


Titlu uniform: Psaltire, Ţara Românească, secol XVIII, mijloc
Subiect – nume de persoana: David
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 937