ENEvanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tolkovanie Četveroevangeliję;ilustraţie;O Hagios Ioann(i)s o teologos;
Date de publicare: Ţara Românească 1703
Descriere fizică: f. [223v], 230 x 160 mm
Notă descriptivă: Xilogravură în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe Evanghelistul Ioan. În chenarul rectangular apare un medalion oval, delimitând un cadru simetric ornamentat cu motive tipic baroce, volute aparent metalice, folosite adesea la decorarea scuturilor heraldice aplicate pe arhitecturi sau la cartuşele materialelor cartografice. În medalionul oval, ca un ax vertical al acestuia, Evanghelistul Ioan este reprezentat frontal, în picioare, dar cu capul din semiprofil, având în stânga sa un vultur (atributul identificator al acestui evanghelist) şi în dreapta o masă de scris, acoperită de o faţă de masă cu ciucuri, pe ea aflându-se o călimară, şi un codex deschis, acestea sugerând inspiraţia vetero-testamentară pentru Evanghelia după Ioan.

Evanghelistul Ioan, reprezentat în picioare, ţine cu mâna stângă un codex deschis, iar cu mâna dreapta, înmoaie pană în călimară. Trăsăturile feţei sunt adolescentine, atribut subliniat şi de lipsa bărbii. Părul este lung, buclat şi revărsat pe umeri. Nimbul este reprezentat ca un disc plat, cu contur negru. Îmbrăcămintea este de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă şi chiton, ambele drapate. În stânga personajului este reprezentat un vultur, simbolul caracteristic al Evanghelistului Ioan. Vulturul pare a păşi pe podea, are aripile desfăcute şi priveşte peste umăr spre Evanghelist. Nimbul lipseşte, ca şi la celelalte simboluri ale evangheliştilor din acest Tetraevangheliar. În plan secund, în spatele mesei, zidul chiliei are trei deschideri rectangulare, două dintre ele cu obloane. Restul de două treimi ale zidului este străpuns de două arcade semicirculare, care par a sugera o loggia renascentistă, care se deschide spre un peisaj deluros.

Deasupra evanghelistului, lângă linia de contur a medalionului, un sul desfăşurat purtând inscripţia grecească, dar cu caractere slavone "O Hagios Ioann(i)s o teologos".


Notă privind descrierea fizică: Xilogravură.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Ţara Românească, 1703
Subiect – nume de persoana: Ioan
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Antim Ivireanul mitropolit al Ungrovlahiei 1650-1716
Cota BAR: Ms. sl. 206


Autoritate
Nume: Ioan;Apostol şi Evanghelist;m. spre sfârşitul secolului I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Ioan; Apocalipsa; trei Epistole soborniceşti
Alte variante la nume: Sfântul Ioan Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolului I Ioan Teologul Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolul