ENEvanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;St. Io. ev.;
Date de publicare: Mănăstirea Căldăruşani 1643
Descriere fizică: f. [234v], 324 x 193 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Ioan în timp ce dictează ucenicului său Prohor. Contururile desenului sunt în cerneală brună şi neagră. Imaginea se profilează pe fundal în tentă plată, de un roşu pompeian, delimitată de un chenar lat, cu margini aurii, fond albastru de lapis lazuli şi albastru cobalt, pe care se desfăşoară medalioane entrelac, aurite. Accente de culoare vermillion din miniu apar în mijlocul medalioanelor. Personajul este aşezat pe o pernă roşie plasată pe o banchetă fară spătar, cu suportul pentru picioare în poziţie înclinată. Corpul este întors în semiprofil spre dreapta, în timp ce capul este întors spre colţul stânga-sus, unde Cerurile se deschid şi coboară inspiraţia divină. Arcuri de cerc în nuanţe albastre din ce în ce mai deschis fac trecerea de la cerul profund, plin de stele, până la razele ce poartă mesajul divin. Gestul de binecuvântare pe care îl face evanghelistul cu mâna dreaptă, în timp ce dictează, sugerează natura revelată a mesajului. Trăsăturile feţei evanghelistului sunt severe, cu arcade puternice, pomeţi proeminenţi şi pielea ridată, marcând vârsta înaintată a personajului. Părul, albit, este prezent doar în creştet şi pe laturi, iar barba albă îi ajunge aproape până pe piept. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, cu contur negru.

Ucenicul Prohor stă aşezat în faţa evanghelistului. Este reprezentat ca un adolescent imberb, proporţional mai mic decât evanghelistul. El stă pe o banchetă similară cu a lui Ioan, însă fără pernă şi cu un suport pentru picioare orizontal. Scrie cu stilusul, fiind aplecat peste sulul pe care îl ţine în braţe. Trăsăturile feţei sunt netede, obrajii rotunzi şi pielea bine întinsă pentru a înfăţişa vârsta personajului. Părul scurt, buclat este castaniu. Nimbul este similar cu al evanghelistului. Ambele personaje sunt îmbrăcate cu tunici lungi de culoare albastru cenuşiu şi chitoane în culori calde. Volumul cutelor drapajelor sugerează o anatomie bine definită. Costumul este completat cu sandale romane, abia schiţate. Deasupra ucenicului, îndreptându-se spre evanghelist, este reprezentat un vultur, simbolul evanghelistului Ioan, proporţional de patru ori mai mic decât evanghelistul şi ţinînd în ghiare un sul de pergament desfăşurat pentru a sugera raporturile evangheliei lui Ioan cu profeţiile Vechiului Testament. Aripile vulturului sunt mari, puternice, extinse şi de aceeaşi culoare brună ca şi restul corpului

Personajele sunt plasate într-un peisaj stâncos convenţional, cu urme de vegetaţie, reprezentînd gura unei peşteri. În pragul peşterii este plasat Prohor, în timp ce evanghelistul Ioan stă în apropiere. Deasupra lui Prohor, pe fondul negru opac al peşterii, o inscripţie în pigment alb îl identifică: [Oga. Prohoro]. În partea superioară a imaginii, pe fundalul roşu al cerului, este înscripţionat în pigment alb, cu caractere slavone [St.Io.ev].


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu foiţă de aur, coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali.
Titlu uniform: Tetraevangheliarul de la Căldăruşani, 1643
Subiect – nume de persoana: Ioan
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate secundara: Vlaicu Zugravul miniaturist
Cota BAR: Ms. sl. 13


Autoritate
Nume: Ioan;Apostol şi Evanghelist;m. spre sfârşitul secolului I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Ioan; Apocalipsa; trei Epistole soborniceşti
Alte variante la nume: Sfântul Ioan Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolului I Ioan Teologul Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolul