ENEvanghelistul Matei – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Marcu – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Ioan – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Luca – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Iisus binecuvântând
vezi canoncompara canon
  
Iisus învăţător
vezi canoncompara canon
  
Hristos Pantocrator
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Cartea Sf<â>nt<ului> Simeon Noul Cuvântător de D<u>m<ne>zeu s-au scris în zilele binecredinciosului Alexandru Dimitrie Ghica voevod şi a preaosfinţi<i>i sale părintelui mitropolit chiriu chir Neofit [...] fiind stareţ preacuviosul părintele nostru chir Calinic arhimandritul [...];ilustraţie;Iisus în slavă binecuvântând înconjurat de evanghelişti;
Descriere fizică: f. 16, 207 x 165 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu rectangular, amplu, ocupând aproximativ jumatate din suprafaţa paginii, cu chenar lat din entrelacuri vegetale, care crează în mijlocul fiecărei laturi a chenarului o zonă bulbară ce se conecteză la medalionul central al frontispiciului, mandorlă înconjurată şi ea de entrelac. Aceste chenare de vrejuri împletite împart frontispiciul în cinci zone distincte: o zonă centrală, circulară în care tronează Iisus în slavă, şi patru zone de colţ, de formă aproximativ triunghiulare in care sunt plasaţi cei patru evanghelişti. Modelul aminteşte de forma iconografică adaptată pentru cupolele bisericeşti: Iisus binecuvântând in cupolă şi cei patru evanghelişti reprezentaţi pe pandante.

În medalionul central Iisus este întronat pe nori denşi şi întunecaţi, care, pe măsură ce se apropie de silueta lui Iisus, reflectă lumina divină. Nori de acelaşi tip tivesc partea interioară a medalionului, înconjurând silueta aşezată. Iisus este reprezentat frontal, în poziţie aşezată cu hainele uşor mulate lasând sa transpară forma genunchilor şi gambelor, cu braţele îndepărtate de trup şi binecuvântând cu ambele mâini. O evanghelie deschisă stă sprijinită de piept, purtând textul "Veniţi către mine toţi cei osteniţi". Capul are trăsături schematice, dar expresive: față ovală, barbă scurtă, buclată, separată în două, mustăţi lungi, nas abia sugerat, sprâncene puternice, frumos arcuite şi ochi abia schiţaţi. Câteva umbre bine plasate dau adâncime ochilor şi sublinează ascetismul feţei. Părul este lung, buclat şi revărsat pe umeri. Nimbul cruciger este reprezentat ca un disc plat, cu contur dublu. Legătura dintre medalionului central cu pandantele laterale se face prin gestul de binecuvântare al mâinilor lui Iisus, care se propagă, sub formă de raze spre evanghelişti.

Cei patru evanghelişti sunt reprezentaţi relativ unitar, bust, semiprofil, cu partea inferioară a corpului acoperită de nori, îmbrăcaţi în tunică şi chiton, ţinând fiecare evanghelia şi însoţiţi de simbolul lor caracteristic. Evangheliştii sunt plasaţi în sens invers acelor de ceasornic, în ordinea canonică a evangheliilor. În colţul stânga sus este plasat Matei, un bărbat în vârstă, cu barbă rotundă şi părul tăiat în dreptul umerilor, ce ţine în mâna stângă evanghelia deschisa şi binecuvântează cu cea dreaptă; prezenţa îngerului şi a unei inscripţii în cerneală roşie îl identifică drept Sf. ev. Matei. În colţul stânga jos este reprezentat Marcu, şi el un bărbat în vârstă, cu părul lung şi barba buclată, care ridică în mâna stângă un codex inchis în timp ce binecuvântează cu dreapta; este şi el însoţit de atributul său animalier, leul, şi de înscripţie în cerneală roşie. În colţul dreapta jos se află Luca, alături atributul său, taurul. El ține în mâna stângă o evanghelie deschisă şi binecuvântează cu mâna dreapta ridicată. Luca este reprezentat ca un bărbat matur, cu parul cărunt, drept şi scurt şi cu o barbă ce nu-i depăşeşte linia obrajilor. Inscripţia este similară cu cea a celorlalti evanghelişti. În colţul dreapta sus este plasat Ioan, un tânăr imberb cu părul lung, ţinând evanghelia deschisă cu mâna stângă în timp ce cu dreapta face un gest de binecuvântare. De remarcat că spre deosebire de ceilalţi trei evanghelişti, el nu atinge codexul cu mâna, ci o ţine înfăşurată în chiton, în semn de respect pentru viziunile revelate şi consemnate în Apocalipsa după Ioan. De altfel, însăşi titulatura personajului este Sf. Ioan Teologul, chiar dacă în inscripţia din imagine este consemnat abreviat, ca şi la celelalte trei personaje, "sf. ev. Ioan". Alături de el apare simbolul său, vulturul


Titlu uniform: Cuvintele lui Simeon Noul Teolog, Măn. Cernica, 1840
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură, Portret, Evanghelist, Iisus binecuvântând
Cota BAR: Ms. rom. 5721


Autoritate
Nume: Ioan;Apostol şi Evanghelist;m. spre sfârşitul secolului I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Ioan; Apocalipsa; trei Epistole soborniceşti
Alte variante la nume: Sfântul Ioan Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolului I Ioan Teologul Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolul