EN

Hristos Pantocrator

Este una dintre temele iconografice  creştine cele mai vechi si frecvent reprezentată în arta monumetală, în cupolă şi conca altarului,  preluată în icoane şi ilustraţia de manuscrise, mai ales în frontispicii.

Termenul de “Pantocrator, reprezintă traducerea greacă din Septuaginta a  două din numele atribuite lui Dumnezeu: „Domnul Oştirilor” şi „Cel Atotputernic”. În Noul Testament termenul apare în Apocalipsa după Ioan, unde sensul de „Dumnezeu Atotputernicul” se impune cu precădere. Deşi în textele neo-testamentare atributul „Pantocrator” nu îi este acordat în mod direct lui Hristos, în iconografie, datorită interdicţiei canonice de a îl înfăţişa pe Dumnezeu Tatăl într-o reprezentare antropomorfă, Iisus, ca parte a Treimii, apare ca „Cel Atotputernic”.

Din punct de vedere al canonului iconografic tema este simplă. Pe un fundal cel mai adesea de aur, sau într-o tentă plată de albastru, este reprezentat frontal, bust, Iisus, îmbrăcat într-o tunică în tonuri roşii sau brune şi o mantie drapată, tradiţional de culoare albastră. Braţul drept, lăsat liber, se ridică în gestul de binecuvântare. În mâna stângă ţine Evanghelia, care poate fi închisă sau deschisă.