ENIerarh al bisericii, în veşmânt liturgic
vezi canoncompara canon
  
Ierarh al bisericii în veşmânt liturgic de ceremonie
vezi canoncompara canon
  
Ierarh al bisericii în veşmânt liturgic de ceremonie
vezi canoncompara canon
  
Ierarh al bisericii, în veşmânt liturgic
vezi canoncompara canon
  
Pogorârea Sfântului Duh (Rusalile)
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Ioan – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Luca – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Marcu – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Evanghelistul Matei – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Sfântul Pavel – ca Sfânt în Curtea cerească
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Piatra credinţii a fiilor sfintei Bisericii cei pravoslavnice spre întărirea zidirii cei duhovniceşti şi spre piedeca celor ce să împiedecă de piatra zmintelii cum să se îndirepteze;ilustraţie;Chenarul paginii de titlu cu portretele evangheliştilor, ale unor mitropoliţi moscoviţi, vedută a Moscovei şi Coborârea Sfântului Duh;
Date de publicare: Braşov 1787
Descriere fizică: f. 1v, 286 x 165 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, cu chenar dublu în cerneală neagră. Pe laturile verticale câte cinci medalioane reprezentându-i pe cei patru evanghelişti, sfinţii Petru şi Pavel şi patru mitropoliţi moscoviţi. Pe latura superioară, medalion cu Coborârea Sfântului Duh, medalion ce face pandant cu medalionul de pe latura de jos care reprezintă o vedută a Moscovei. În centrul imaginii, o deschidere rectangulară cu partea superioară în arc semicircular pe suprafaţa căruia stă scris cu cerneală roşie titlul operei. Fundalul ilustraţiei, cu excepţia deschiderii din centru, este colorat prin laviu de cerneală negră

Medalionul reprezentând Coborârea Sfântului Duh este oval, cu chenar baroc, terminat în partea superioară cu volute şi un cap de putti în partea inferioară. De jur împrejurul chenarului, motive vegetale. În interiorul medalionului e reprezentată tema Coborârii Sfântului Duh, direct legată de sărbătoarea Rusaliilor. Schema compoziţională este hibridă, suprapunând două reprezentări iconografice: cea în care este reprezentată Fecioara Maria, iar, din secolul al VII-lea, apar reprezentări ale Rusaliilor în care Fecioara Maria este înlocuită de un porumbel alb, simbolizându-l pe Sfântul Duh. Cele două formule au fost reprezentate simultan de-a lungul timpului, cu o preferință pentru cea de-a doua în icoanele şi frescele bizantine şi post-bizantine. În ilustraţia de faţă, fără a fi un caz singular, cele două scheme sunt suprapuse. Fecioara este aşezată pe un jilţ, plasat pe un podium supraînălţat cu două trepte. Ea este reprezentată frontal, cu mâinile strânse la piept, capul uşor înclinat spre umăr şi privirea aţintită asupra apostolilor. Este îmbrăcată într-o tunică lungă, strânsă pe talie de o centură şi o mantie care îi acoperă umerii şi capul. Drapajul hainelor şi poziţia pe jilţ corespunde tipologic matroanei romane- Domina. Fecioara Maria este singurul personaj nimbat, ascendentul său aspra celorlalte personaje fiind conferit şi de poziţia centrală în medalion.

Apostolii, stând în picioare, sunt împărţiţi în două grupuri, şase în dreapta Mariei, cinci în stânga sa, cel de-al doisprezecelea îngenunchiază în faţa podiumului. Desenul schematic şi absenţa atributelor caracteristice face imposibilă identificarea apostolilor. Îmbrăcaţi toţi în tunici lungi şi chitoane drapate, ei sunt individualizaţi prin lungimea părului sau a bărbii. Deasupra lor graţia divină se coboară ca un semicerc de lumină bordat de raze sub formă de flăcări. În mijlocul Luminii, este reprezentat Porumbelul - Duhul Sfânt, având capul înconjurat de raze. Întreaga scenă este plasată într-un cadru arhitectural de forma unei încăperi, cu o deschidere rectangulară pe post de uşă şi două ferestre pătrate, cu grilaj metalic, plasate în partea superioară a pereţilor. Singura inscripţie este monograma Fecioarei "Mar<ia> Theo<tokos>" (Maria Născătoare de Dumnezeu).

Medalionul vedutei moscovite este de formă ovală, cu chenar terminat în volute atât în partea superioară cât şi în cea inferioară. Motive vegetale (frunze de acant, flori) decorează laturile medalionului. În medalion, conform inscripţiei "Poarta de Moskva", este reprezentat zidul de incintă al Moscovei şi una din porţile sale, în spatele căreia se înalţă biserici. Reprezentarea pare a fi un amestec de imaginar (zidul de incintă şi poarta prezintă trăsături vădit occidentale) şi desen după natură (caracteristicile formale ale arhitecturii religioase ruseşti, cât şi proporţiile dintre diversele părţi ale acestor biserici sunt surprinse de o manieră corectă). Un detaliu care identifică spaţiul geografic reprezentat este vulturul bicefal ţarist, plasat în vârful turlei cu ceas a Kremlinului.

Toate medalioanele cuprinzând personaje au un chenar simplu, încheiat cu volute atât în partea superioară cât şi în cea inferioară. Câte un sul scurt, desfăşurat sub formă de banderolă, poartă inscripţii identificatoare. Sfântul Evanghelist Matei este reprezentat în medalionul din dreapta sus al imaginii. Este reprezentat frontal, până în talie, ca un bărbat în vârstă, cu păr scurt, ondulat şi barbă revărsată pe piept. Ţine în mâna dreaptă un codex deschis, în timp ce cu mâna stângă binecuvântează. Nimbul este reprezentat ca un disc plat, lăsat necolorat, de culoarea hârtiei. Înbrăcămintea pare a fi o rasă calugărească, din cauza glugii lăsate pe spate. În plan secund este reprezentat îngerul, fără nimb, simbol identificator al acestui evanghelist. Inscripţia de pe banderolă: "St. Evg. Mathei"

În pandant cu Sf. Evanghelist Matei, în primul medalion de pe latura stângă, este reprezentat Sfântul Evanghelist Marcu. Acesta este un bărbat matur, cu părul scurt şi creţ, barba scurtă, tăiată rotunjit. El ţine în mâna dreaptă un codex deschis, orientat spre privitor şi binecuvântează cu stânga. Este îmbrăcat într-o tunică deschisă la culoare şi un chiton drapat. Nimbul este similar cu cel al Sf. Evanghelist Matei. În planul secund, lipsit de nimb, este repezentat leul, simbolul evanghelistului. Inscripţia pe banderolă : "St. Evag. Marco"

Al doilea medalion de sus în jos, pe latura dreapta, îl reprezintă pe Sfântul Evanghelist Luca. Acesta este reprezentat ca un barbat matur, cu parul scurt si ondulat şi barbă scurtă. El ţine deschis un codex. Este înbrăcat cu tunică şi chiton drapat. Nimbul este similar cu cel al Sfântului Evanghelist Matei. În planul secund, fără nimb, taurul, simbolul acestui evanghelist. Pe banderolă: "St. Evg. Luca"

Al doilea medalion de sus în jos de pe latura stângă îl reprezintă pe Sfântul Evanghelist Ioan. Este înfăţişat ca un bătrân, cu părul lung, ondulat, revărsat pe spate şi barbă lungă până la piept. Nimbul este similar cu cel al Sfântului Evanghelist Matei. Cu mâna dreaptă ţine un codex închis, lipit de tors, iar mâna stângă este lipită de piept. Îmbrăcat în tunică şi chiton. Alături de el, din profil, un vultur lipsit de nimb, simbolul acestui evanghelist. Pe banderola: "St. Evag. Ioan B<o>go<slov>" (Sfântul Evanghelist Ioan Teologul)

În al treilea medalion de sus în jos pe latura dreaptă este reprezentat Sfântul Apostol Petru. El este înfăţişat ca un bărbat în vârstă, cu părul rărit, prezent doar pe laturi şi în creştet, cu barba scurtă şi ondulată. Poartă în mâna dreaptă cele două chei ale împărăţiei cerurilor, atributul specific al acestui apostol. Cu mâna stângă, flexată din cot, şi degetul arătător ridicat în sus, Petru pare a atenţiona privitorul. Pe banderolă: "St. Ap. Petru"

În al treilea medalion de sus în jos, pe latura stângă, este reprezentat Sfântul Apostol Pavel. Acesta este înfăţişat ca un bărbat în vârstă, cu parul scurt şi barbă până la piept. Mâna sa stângă se sprijină pe garda unei săbii, în timp ce mâna dreaptă este lipită de piept. Pavel este deseori înfăţişat cu sabia, unul din atributele sale, deoarece în Epistolele sale se referă de câteva ori la "sabia duhovnicească", în sensul utilizării Cuvântului Domnului ca armă în lupta contra păcatului. Pe banderolă: "St. Ap. Pavel"

În al patrulea medalion de sus în jos, pe latura dreaptă, este reprezentat Sfântul Petru, Mitropolit al Moscovei. El apare ca un bărbat în vârstă, cu barbă până pe piept, ridicând în mâna stângă o evanghelie închisă, în timp ce binecuvântează cu dreapta. Este îmbrăcat în costum de mitropolit: mânecuţe, sacos, omofor decorat cu cruci mari, engolpion şi camilafcă albă. Pe banderolă: "St. Petru Mt."

În al patrulea medalion de sus în jos, pe latura stângă, este reprezentat Sfântul Alexei, Mitropolit al Moscovei. Înfăţişat similar cu Sfântul Petru Mitropolit, făcând aceleaşi gesturi şi fiind îmbrăcat la fel, cu excepţia camilafcei care are o cruce neagră. Pe banderolă: "St. Alexii mt."

În al cincilea medalion de sus în jos, pe latura dreaptă, este reprezentat Sfântul Iona, Mitropolit al Moscovei. Este înfăţişat similar cu mitropoliţii descrişi mai sus, cu excepţia mitrei care înlocuieşte camilafca şi care lasă părul liber să se reverse pe spate. Pe banderolă: "St. Iona Mt."

În al cincilea medalion de sus în jos, pe latura stângă, este reprezentat Sfântul Filip, Mitropolit al Moscovei. Este înfăţişat similar cu Sf. Iona, cu mitră în loc de camilafcă. Dintre toate personajele aflate în medalioane, Sfântul Filip este singurul care se adresează direct privitorului, fiind reprezentat frontal şi nu din semiprofil şi având privirea îndreptată pătrunzător spre acesta. Pe banderolă: "St. Filip mt."


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă şi laviu de cerneală neagră. Inscripţie în cerneală roşie.
Subiect – nume de persoana: Luca
Tema: Pogorârea Sfântului Duh
Denumire tematica: Holy Spirit
Subiect denumire geografica: Moscova Rusia
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Apostol, Evanghelist, Mitropolit, Vedută, Scenă religioasă
Responsabilitate primara - autor: Duma, Radu dascăl al bisericii, Braşov copist
Cota BAR: Ms. rom. 2556


Autoritate
Nume: Luca;Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Luca; Faptele Apostolilor; legenda spune că a pictat prima icoană a Maicii Domnului
Alte variante la nume: Sfântul Luca Evanghelist secolul I Luke Evangelist 1st. cent.