EN

Ierarh al bisericii în veşmânt liturgic de ceremonie

Ierarhii îmbrăcaţi în veşminte liturgice de ceremonie poartă stihar, mânecuţe, epitrahil, brâu, sacos, omofor, engolpion, epigonat, mantie, cârjă, mitră şi cruce pectorală şi, în cele mai mule cazuri, ţin în mână un tetraevangheliar într-o ferecătură bogat decorată pe care îl prezintă privitorului. Ei sunt reprezentaţi frontal, în picioare sau bust, şi au cel mai adesea o relaţie directă cu privitorul prin privirea îndreptată spre acesta „vorbindu-i”.