ENHristos Pantocrator
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Miscelaneu religios;ilustraţie;Rugăciunea neputincioasă;
Date de publicare: f. l. Sec. XVII
Descriere fizică: f. 18v, 85/87 x 104 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie dreptunghiulară, plasată în jumătatea superioară a paginii. Temă alegorică, intitulată în textul manuscrisului "Rugăciunea neputincioasă", dar din punct de vedere iconografic este o reprezentare a lui Hristos Pantocrator pe tron, înconjurat de sfinţi. Imaginea are un fundal simplu, împărţit în doua registre, cel superior aparent sugerând un cer în momentul răsăritului, fiind colorat într-un degrade treptat de la carmin la verde şi cel inferior în tentă plată brună, reprezentând planul orizontal pe care stau personajele. Acestea sunt grupate pe cele două laturi ale imaginii, creând o perspectivă cu punctul de fugă spre tronul înălţat aproximativ la intersecţia celor două axe, verticală şi orizontală, ale compoziţiei, aproape de linia orizontului şi la distanţe relativ egale de cele două grupuri de sfinţi. Tronul este înfăţişat ca un jilţ masiv, rectangular şi foarte înalt (este necesar un postament cu trei trepte) şi cu spătarul înlocuit de mandorla cristică. Iisus este înfăţişat după iconografia occidentală ca Hristos în glorie (aşezat pe tron, cu mandorlă, binecuvântând cu dreapta şi ţinând Evanghelia închisă în mâna stângă), variantă a lui Hristos Pantocrator din arta bizantină. De remarcat că nimbul lui Iisus este înfăţişat ca un disc simplu de aur, nu cel canonic cruciger. Din mandorla alcătuită din raze de aur pe fond de foc se vede doar jumatatea superioară, restul fiind acoperit de jilţ, însă este dublată de prezenţa a cinci serafimi (antropomorfi, dar din foc), care sunt, totuşi reprezentaţi cu o singură pereche de aripi în loc de cele trei cum este corect iconografic. Pe latura dreaptă a imaginii sunt grupaţi sfinţi ierarhi ai bisericii, probabil cu Părinţii Bisericii în prim-plan (cel puţin un personaj poartă vizibil un codex). Grupul din latura stângă este şi mai greu de identificat lipsind orice fel de atribut specific


Titlu uniform:
Tema: Hristos Pantocrator
Subiect liber – cuvant cheie: Miniatură
Cota BAR: Ms. gr. 113