ENEvanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Theofilact Vulgarias adecă Tâlcuirea sa ce face la Sfânta şi Dumnezeiasca Ev<an>ghelie;ilustraţie;[Evanghelistul Ioan];
Descriere fizică: f. 401v, 236 x 157 mm
Notă generală: Ilustraţie identică cu cea din Ms. Rom. 2592, f. 451v, de acelaşi autor. Diferenţele constau în accentele de aur de pe nimb şi de pe călimară, plasare inscripţiei identificatoare în alt loc, cât şi o mai mare plasticitate a formelor realizată prin accentuarea umbrelor
Notă descriptivă: Laviu în cerneală, ilustraţie în plină pagină, cu un chenar rectangular în cerneală neagră, reprezentându-l pe evanghelistul Ioan primind inspiraţia divină pentru a scrie evanghelia. Acesta este înfăţişat frontal, aşezat pe o costişă stâncoasă, ţinând cu mâna stângă un codex deschis şi în dreapta pana cu care urmează să consemneze mesajul divin. Alături de el, pe stâncă, se află o călimară aurită închisă. Evanghelistul îşi întoarce capul spre dreapta, privind spre înalt, unde cerul întunecat se deschide, norii se dau de-o parte şi graţia divină coboară sub forma unei raze de lumină. Ioan este reprezentat ca un bărbat în vârstă, cu părul alb, scurt şi ondulat, barba albă revărsată pe piept, ochi cu arcade puternice, privire introspectivă şi nas drept. Este îmbrăcat într-o tunică lungă şi o mantie drapată de la talie în jos. Picioarele desculțe se sprijină pe stâncă. Nimbul este un disc plat, aurit. Deasupra personajului, pe suprafaţa razei de lumină, se află o inscripţie identificatoare prescurtată, cu caractere chilirice: Sfântul Ioan evang. Identificarea este dublată de prezenţa vulturului, simbol al acestui evanghelist.

Tipul de ecleraj, cu puternice efecte de clar obscur, ca şi tipul de drapare a mantiei sugerează o puternică influenţă a artei ocidentale, în special a renaşterii târzii şi barocului italian.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră, laviu de cerneală neagră, cerneală de aur.
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Țara Românească, sec. XVIII
Subiect – nume de persoana: Ioan
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Responsabilitate primara - autor: Flor preot ?-1770?
Cota BAR: Ms. rom. 2958


Autoritate
Nume: Ioan;Apostol şi Evanghelist;m. spre sfârşitul secolului I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Ioan; Apocalipsa; trei Epistole soborniceşti
Alte variante la nume: Sfântul Ioan Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolului I Ioan Teologul Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolul