ENEvanghelistul Ioan scriind evanghelia - in peisaj
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tâlcul evangheliilor;ilustraţie;Sfântul evanghelist Ioan dictând ucenicului Prohor;
Descriere fizică: f. 220v, 240 x 145 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, reprezentând pe evanghelistul Ioan în timp ce dictează ucenicului său, Prohor. Contururile desenului sunt în cerneală neagră. Evanghelistul este reprezentat aşezat pe o banchetă rectangulară, în semiprofil, cu picioarele desculţe pe un suport specific copiştilor antici. Gestul mâinii drepte, de binecuvântare, este îndreptat spre ucenic în timp ce cu palma braţului stâng îndoit își mângâie barba.Trăsăturile feţei evanghelistului denotă concentrare, poziţia spâncenelor, dar şi vârsta înaintată a personajului: prezenţa ridurilor, lungimea bărbii. Părul ondulat este prezent doar în creştet şi pe laturi. Nimbul este reprezentat ca un disc fără contur faţă de albul paginii rămasă necolorată.

Ucenicul Prohor, un adolescent imberb, stă aşezat în plan secund faţă de evanghelist, pe colţul unei mese de scris. El scrie cu un stilus subţire,aplecat asupra codexului pe care îl ţine în braţe. Trăsăturile feţei sunt netede, obrajii rotunzi şi pielea bine întins sugerând vârsta personajului, la fel ca și părul scurt, ondulat. Nimbul este similar cu al evanghelistului. Ambele personaje sunt îmbrăcate cu tunici lungi şi chitoane. Volumul cutelor drapajelor sugerează o anatomie bine definită. Personajele sunt plasate într-un peşteră amplasată într-un peisaj stâncos, convenţional, cu urme de vegetaţie. Între cele două personaje, aşezat pe masa de scris, se află un vultur nimbat, simbolul Evanghelistului Ioan, cu capul întors spre acesta şi cu aripile deschise larg. Întreaga compoziţie este atent construită, pe cercuri concentrice, de la cel extern al peisajului stâncos, la cel al gurii peşterii, pâna la cel configurat de poziţia aplecată a personajelor, axele concentrându-se asupra codexului scris: Evanghelia.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu laviu de cerneală neagră
Titlu uniform: Tâlcul evangheliilor, Țara Românească, sec. XVIII
Subiect – nume de persoana: Prohor
Subiect liber – cuvant cheie: Portret, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 3314


Autoritate
Nume: Ioan;Apostol şi Evanghelist;m. spre sfârşitul secolului I;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Ioan; Apocalipsa; trei Epistole soborniceşti
Alte variante la nume: Sfântul Ioan Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolului I Ioan Teologul Apostol şi Evanghelist m. spre sfârşitul secolul