EN

Drumul magilor


În arta bizantină şi post-bizantină tema „Drumului magilor”, apare adeseori inclusă în reprezentările Naşterii lui Iisus (vezi canonul Naşterea lui Iisus”) , dar poate fi reprezentată şi individual. Ca temă individuală, are o structură simplă şi directă: într-un peisaj deluros, magii îşi croiesc drum spre  Betleem, călăuziţi de stea. În majoritatea cazurilor sunt înfăţişaţi călare, bogat costumaţi. Arareori în arta bizantină şi post bizantină sunt însoţiţi de slujitori, aşa cum se întâmplă în arta occidentală.

Magii, al căror număr nu este specificat în Evanghelie, sunt reprezentaţi canonic în număr de trei, probabil după numărul darurilor pe care le-au oferit: aur, tămâie şi smirnă (Matei 2:9-11). Rangul, vârsta şi locul lor de origine fiind nespecificate în surse evanghelice, literatura apocrifă şi cea populară au fost libere să le atribuie cele mai diverse caracteristici multiplicând şi numărul lor până la 12, precum apostolii. Din această cauză canonul picturii bizantine şi post bizantine nu a stabilit un mod clar de reprezentare al acestora, ei pot să tineri sau bătrâni, adesea de vârste diferite; îmbrăcaţi după imaginaţia liberă a artistului, cu capetele acoperite fde coroane, sau de ceea ce artistul presupunea a fi o tichie de mag, limitându-le doar numărul la trei şi atribuindu-le doar un rang înalt - mag sau crai.