EN

Teofilact al Bulgariei

Unul dintre cei mai importanţi comentatori ai Evangheliilor şi ierarh al Bisericii, Teofilact este aproape fără excepţie înfăţişat frontal, în picioare sau bust medalion, ca un bărbat în vârstă, îmbrăcat în costum liturgic episcopal, purtând mitra. Cel mai adesea el prezintă privitorului un codex închis, adeseori într-o ferecătură bogat decorată, reprezentând opera sa „Tâlcuirea evangheliilor”