EN

Panakranta

Unul din tipurile iconografice ale Fecioarei Theotokos, Panakranta (Milostiva), este întotdeauna reprezentat pe tron impozant, regal, de factură bizantină. Fecioara are ea însăşi un aer impunător, aparent sever, de împărăteasă, pentru a sublinia atât calitatea sa de perfecţiune unică în puritate printre cei născuţi dar şi faptul că un alt nume atribuit ei este de „Împărăteasă a cerurilor”, care, iconografic, este o variantă a temei Panakranta în care însemnele regale se inmulţesc şi sunt sprijinite de prezenţa unora sau altora din ordinele îngereşti ce i se închină.

Fecioara Panakranta este înfăţişată frontal, în tunica de culoare albastră şi mantia roşie ce îi acoperă capul, veşminte şi culori consacrate prin tradiţie în toate reprezentările personajului. Ea ţine Pruncul întors frontal spre privitor, sprijinindu-l cu ambele braţe. Acesta este reprezentat uneori în picoare, alteori aşezat pe genunchii Fecioarei, binecuvântând cu mâna dreapt. Opţional, poate ţine un pergament strâns sul în mâna stangă.

Uneori reprezentările pot fi doar bust, deşi tradiţională este reprezentarea întreagă.

În versiuni mai elaborate, de-o parte şi de alta a tronului pot apărea, în picioare sau în medalion, sfinţi sau îngeri, chiar și credincioşi comanditari sau donatori, în poziţie de proskinesis la picioarele tronului.