ENIisus binecuvântând
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Viiaţa şi minunile Sfântului Grigorie Decapolit şi alte istorii şi vieţuiri a multor sfinţi şi multe învăţături părinteşti;Miscelaneu hagiografic;ilustrație;Iisus Hristos binecuvântând;
Date de publicare: Măn. Bistriţa 1804
Descriere fizică: f. 5r, 35 x 114 mm
Notă descriptivă: Frontispiciu rectangular, cu chenar în linie dublă, decorat cu motive fitomorfe și având plasat central un medalion circular, aplatizat atât în partea superioară cât și în cea inferioară. În câmpul medalionului, decorat cu stele formate din linii încrucișate, este reprezentat până în talie, frontal, Iisus Hristos binecuvântând cu mâna dreaptă și ținând un Evangheliar închis în mâna stângă. Nimbul cruciger are contur în linie dublă și poartă inscripția ”o on”. De-o parte și de alta a nimbului apare și monograma christică.


Titlu uniform: Viaţa şi minunile Sf. Grigore Decapolitul, Măn. Bistriţa, 1804
Responsabilitate secundara: Ioachim Bărbătescul ieromonah al Măn. Bistriţa alcăt., copist
Cota BAR: Ms. rom. 2180