ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;Sfântul evanghelist Matei;
Date de publicare: Moldova 1641
Descriere fizică: f. 4v, 110 x 90 mm
Notă descriptivă: Desen liber în peniţă cu cerneală neagră, lipsit de chenar, dar inscriptibil intr-o formă rectangulară. Ilustraţia înfăţişează un evanghelist, probabil Matei, datorită plasării desenului la începutul "Evangheliei după Matei", deşi lipseşte simbolul caracteristic acestui evanghelist (îngerul). Personajul este aşezat pe o bachetă fără spătar, aplecat asupra codexului deschis pe care îl ţine în braţe şi în care scrie cu un stilus. El este înfăţişat în semiprofil, cu trăsături simplificate, netede, lipsite de riduri, vârsta înaintată a sfântului Matei fiind dată doar de lungimea bărbii, care îi ajunge până aproape de piept. Părul este lung, dar prins în coadă. Nimbul este redat ca un disc plat cu contur în linie întreruptă. Evanghelistul este înveşmîntat cu o tunică cu mânecă lungă, destul de mulată pe volumetria personajului, şi un chiton strâns. Picioarele, încălţate în sandale romane, se sprijină pe un postament paralelipipedic. În plan secund se află o masă rectangulară, acoperită de o faţă de masă lungă, pe care se află o călimară. În fundal se înalţă o structură arhitecturală, alcătuită dintr-un zid înalt de incintă cu turnuri de secţiune patrată şi acoperiş în două ape. Arcade, ferestre rotunde, rectangulare sau în formă de gaură de cheie. În partea superioară a desenului, pe aceeaşi axă cu personajul, este reprezentată simbolic deschiderea cerurilor şi coborârea inspiraţiei divine sub formă de raze.


Notă privind descrierea fizică: Desen în peniţă cu cerneală neagră.
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Moldova, 1641
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. sl. 190


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.