ENEvanghelistul Matei scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;[Sfântul evanghelist Matei];
Date de publicare: Câmpulung 1686
Descriere fizică: f. [4v], 165 x 115 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, împărţită în două registre separate de un chenar lat. Registrul superior prezintă, sub o arcadă semicirculară cu marginea bogat decorată, silueta unui înger în zbor purtând o evanghelie închisă. Îngerul reprezintă simbolul identificator pentru evanghelist, în absenţa unei incripţii cu numele acestuia şi este văzut din profil, aripile sunt reprezentate frontal. În registrul inferior, sub o arcadă treflată susţinută de coloane cu capitele simple, este reprezentat evanghelistul Matei scriind. Contururile desenului sunt în cerneală brună, parţial acoperite de tuşele de culoare. Personajul, desculţ, este aşezat pe un scaun fără spătar, aplecat asupra unei mese de scris rectangulare, cu arcade trilobate la nivelul picioarelor, similare cu cele ale scaunului şi specifice stilului brâncovenesc. Pe masă se află o călimară şi coli rectangulare de ataşat la codex.

Personajul este reprezentat în semiprofil. Trăsăturile feţei sunt schematice. Părul scurt şi barba, lungă până la piept, sunt albe. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, lipsit de contur. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă de culoare roşie şi chiton verde cenuşiu, ambele drapate. Perspectiva lineară neunitară este reprezentată corect la nivelul podelei din plăci de ceramică şi nesigur la nivelul laturilor banchetei şi mesei. Gama cromatică este redusă: roşu cadmiu, sienna arsă, verde de pământ şi ocru pentru aur. Albul paginii este utilizat frecvent cu valoare cromatică.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Câmpulung, 1686
Subiect – nume de persoana: Matei
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 1327


Autoritate
Nume: Matei;Apostol şi Evanghelist;secolul I;
Notă biografică: Unul din cei doisprezece apostoli aleşi de Iisus, numit "Levi fiul lui Alfeu" înainte de convertire
Alte variante la nume: Sfântul Matei Apostol şi Evanghelist secolul I Matthew Apostle 1st.cent.