ENEvanghelistul Marcu scriind evanghelia
vezi canoncompara canon
  
Titlu: Tetraevangheliar;ilustraţie;[Sfântul evanghelist Marcu];
Date de publicare: Câmpulung 1686
Descriere fizică: f. [74v], 155 x 115 mm
Notă descriptivă: Ilustraţie în plină pagină, de formă rectangulară, împărţită în două registre separate de un chenar lat. Registrul superior prezintă, sub o arcadă semicirculară, un vultur nimbat purtând o evanghelie închisă. Silueta e văzută din profil, dar aripile sunt reprezentate frontal. Vulturul pare a fi simbolul identificator pentru evanghelist în absenţa unei incripţii cu numele acestuia, însă el este atributul evanghelistului Ioan; pentru sfântul Marcu atributul-simbol este leul. De cele două părţi ale arcadei sunt desenate vase orientale din care ies vrejuri cu frunze de acant, motiv iconografic specific stilului brâncovenesc. În registrul inferior, sub o arcadă semicirculară, susţinută de stâlpi cu secţiune rectangulară şi capitele simple, este reprezentat evanghelistul Marcu scriind. Contururile desenului sunt în cerneală brună, parţial acoperite de tuşe de culoare. Personajul este aşezat pe o banchetă fără spătar, apleacat asupra unei mese de scris rectangulare, cu cu laturile bogat decorate cu motive vegetale. Pe ea se află un teanc de coli de ataşat la codex.

Marcu, sprijinindu-şi picioarele pe un suport specific copiştilor antici, stă aplecat asupra colii de hârtie. După poziţia degetelor, similară cu a evanghelistului Matei de la f. 4v, el scrie, însă pana nu a mai fost desenată, lasând liberă interpretarea scenei ca fiind una de lectură, nu de scriere. Personajul este reprezentat în semiprofil, cu trăsăturile feţei schematice. Părul şi barba sunt buclate şi tunse scurt. Nimbul este reprezentat ca un disc plat aurit, cu linia de contur în cerneală brună şi traseu punctat. Îmbrăcămintea e de tradiţie romană târzie: tunică cu mânecă lungă de culoare verde şi chiton roşu cinabru, cu zonele de umbră în sienna arsă, ambele drapate. Perspectiva lineară este neunitară, corect construită la postamentul pentru picioare, nelineară la caroiajul podelei şi inversă între banchetă şi masă. Gama cromatică este redusă: roşu cadmiu, sienna arsă, verde de pământ şi ocru pentru aur. Albul paginii este utilizat frecvent cu valoare cromatică.

În această miniatură apare eronat vulturul ca simbol al evanghelistului Marcu, al cărui atribut-simbol este leul.


Notă privind descrierea fizică: Suport de hârtie cu coloranţi şi pigmenţi minerali şi vegetali
Titlu uniform: Tetraevangheliar, Câmpulung, 1686
Subiect – nume de persoana: Marcu
Subiect liber – cuvant cheie: Portret aşezat, Evanghelist, Miniatură
Cota BAR: Ms. rom. 1327


Autoritate
Nume: Marcu;Evanghelist;m. cca 74;
Notă biografică: Scrieri: Evanghelia după Marcu
Alte variante la nume: Sfântul Marcu Apostol şi Evanghelist m. cca 74 Mark Apostle d. cca 74