EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Seferteillim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltir<e>, carea s-au tălmăcit de pre limba slovenească pre limba rumânească
Date de publicare: Ţara Românească Sec. XVIII
Descriere fizică: 328 f., il., 310 x 210 mm; 25-26 R (230 x 160 mm)
Notă generală: Scriere cursivă. Titlurile şi iniţialele sunt scrise cu roşu si aur.Text pe două coloane, cu cerneală neagră.Miniaturi, ornamente şi frontispicii bogat împodobite, în culori şi aur. La f. 2, f. de titlu, 270 x 175 mm., miniatură colorată, în plină pagină, de tip compoziţie arhitectonică: imaginea regelui David, în stânga, şi a prorocului Nathan, în dreapta, amândoi încadraţi de două coloane terminate cu capiteluri; între cei doi, într-un dreptunghi, cu chenar dublu, titlul lucrării. În josul paginii, pe axul central sub titlu, reprezentrea unei mănăstiri, cu legenda: "Sfântă e besearica ta, minunată întru dreptate". Regele David se sprijină pe o liră cu înscrisul: "Greşit-am Domnului mieu", la picioare textul: "Cel ce nu ştie scripturile nu ştie putearea şi înţelepciunea lui D-zeu", încadrat într-un pătrat cu fleuroane si două arcuri de cerc. Prorocul Nathan ţine în mână un rulou desfăşurat cu textul: "D<o>mnul au rădicat greş<e>ala ta", iar la picioare, într-un pătrat asemănator cu cel de la picioarele lui D
Notă descriptivă: Inc.: "Fericit bărbatul carele ...", f. 4.

Exc.: "bine primiţi ziditorului său", f. 328v.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: tre capelli la f. 8, 10. 213, 241, 243, 255, 313, 314, 322; tre capelli, alt tip decât cel de mai sus, la f.
Titlu uniform: Psaltire, Ţara Românească, secol XVIII
Subiect liber – cuvant cheie: Biblie, Vechiul Testament, Psalmi, Psalms, Psaltire
Responsabilitate secundara: Flor preot ?-1770? ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 937
 
Fise:

Seferteillim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltir<e>, carea s-au tălmăcit de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;Regele David;
Seferteillim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltir<e>, carea s-au tălmăcit de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;Regele David și proorocul Natan;