EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Seferteilim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltire cu tâlc tălmăcită de pre limba slovenească pre limba rumânească;scriindu-să acum de iznoavă Sfinţiei sale părintelui chiriu chir Grigorie, Episcopul Râmnicului, la anii de la Zidirea Lumii 7262, iar de la Naşterea Domnului nostru I<isu>s H<risto>s 1754, dechemvrie dni 26;
Date de publicare: Ţara Românească 1754
Descriere fizică: 276 f., il., 322 x 215 mm; 27 R (233 x 150 mm)
Notă descriptivă: Text incomplet, lipsă versetele 4-6 din Psalmul 1, Psalmii 2-9, versetele 1 - 4 din Psalmul 10.

Text pe două coloane (în stânga versetele psalmilor, în dreapta comentariul asupra lor), cerneală neagră şi roşie; titluri şi iniţiale cu roşu.

Miniaturi: foaia de titlu (chenar de compoziţie arhitectonică, 254 x 175 mm; în partea stângă, Prorocul David, 115 x 45 mm, ţinând la picioare harpa, în care este înscris textul "Greşit-am Domnului mieu împăratului"; David este poziţionat pe un soclu cu inscripţia "Ispitiţi Scripturile, că întru dânsele veţi afla viiaţa veacinică"; în dreapta, Prorocul Nathan, 120 x 45 mm, ţinând în mână un rulou desfăşurat cu textul "Domnul au iertat greşala ta"; pe soclul pe care este aşezat se citeşte inscripţia "Cel ce nu ştie scriptura nu ştie putearea şi înţelepciunea lui Dumnezeu"; stema lui Grigorie, Episcopul Râmnicului (f. de titlu verso), Iisus Christos, Mare arhiereu (cu legenda "Veacinicul Arhiereu", f. 3v, 243 x 165 mm), frontispicii (ff. 2r, 4r), iniţială ornată (f. 4r).

Incipit: "Cel mare întru părinţi ..." (f. 2); excipit: "... şi cu totul bine priimit Ziditoriului său." (f. 276v).

La f. 146 v, slova chirilică "B" în tuş negru (tip pecete dreptunghiulară) cu îns. mssă "Eu Albu"; la f. 262v, acelaşi tip de "pecete", reprezentând o cruce cu postament triunghiular.

Între ff. 212 - 213, fragmente din alte două file rupte.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie cu filigran: tre capelli A (ff. 5, 120 - 123, 125, 126, 128, 131 - 135, 141 - 143, 147 - 151, 156 - 159, ..., 228, 258, 2
Titlu uniform: Psaltire, Ţara Românească, 1754
Subiect liber – cuvant cheie: Biblie, Vechiul Testament, Psaltire
Responsabilitate secundara: Flor preot ?-1770? ilustr.
Cota BAR: Ms. rom. 2711
 
Fise:

Seferteilim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltire cu tâlc tălmăcită de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustraţie;Catisma 1, Psalom 1, stih 1;Iniţiala chirilică ornată "F" (fĩrtŭ) în floare de acant, cu portretul prorocului David;
Seferteilim adecă Cartea laudelor ce să numeaşte Psaltire cu tâlc tălmăcită de pre limba slovenească pre limba rumânească;ilustrație;scriindu-să acum de iznoavă Sfinţiei sale părintelui chiriu chir Grigorie, Episcopul Râmnicului, la anii de la Zidirea Lumii 7262, iar de la Naşterea Domnului nostru I<isu>s H<risto>s 1754, dechemvrie dni 26;Regele David și Proorocul Natan;