EN

RASFOIESTE MANUSCRIS
Titlu: Rugăciuni şi molitve
Date de publicare: Sălişte 1847-1872
Descriere fizică: 72 f., il., 240 x 140 mm; 22-26 R, (165 x 850 mm)
Notă descriptivă: Text cu cerneală neagră, titluri cu roşu.

Manuscrisul, fost. ms. rom. 6109, are şi o numerotaţie veche cu cifre chirilice, cu omisiuni.

Textul imită tiparul. Autorul semnează în mai multe locuri Picu Pătruţ: f. 1v, 5, 8v, 18, 22v, 27, 33v şi Procopie Pătruţ: 41v, 68v. La f. 1 o însemnare Nicolae Pătruţ, Sălişte.

Miniatură în culori, în plină pagină, (187 x 100 mm), reprezentându-l pe Iisus Hristos, în picioare, binecuvântând, cu Evanghelia deschisă; reprezentare tip "Iisus Christos Uşa", dar cu un text necanonic: " Privegheaţi şi vă rugaţi ca să nu intraţi în ispită, că Duhul iaste treaz, iară ...", Matei, 26:41. În aură: "Ho ōn" - Cel ce este. În dreptul umerilor textul: "Is<u>e Hristoase D<o>mnul cel putearnic scoate-ne pre noi din focul cel veacinic. Miniatura este semnată, în josul paginii: "Sălişte, august 1847, Picu Pătruţ crâsnic", f. 1v.

Frontispicii colorate la f. 2 - Sfânta Treime (75 x 87 mm), 26 iunie 1851; f. 5v - Dumnezeu Tatăl (87 x 85 mm), 26 iunie 1851; f. 9 - Iisus Hristos Pantocrator (87 x 85 mm), 26 iunie 1851; f 18v - Sf. Duh (87 x 87 mm), 26 iunie 1851; f. 23 - Maica Domnului Orantă (85 x 87 mm), 26 iunie 1851; f. 27v - Hristos şi cu sfinţii (80 x 90 mm), 26 iunie 1851; f. 24, 39 (29 x 85 mm) - Iisus Hristos Pantocrator, medalion în frontispiciu;

f. 37 - Dumnezeu-Tatăl, medalion în frontispiciu (35 x 85 mm); f. 40v - Fecioara Maria Eleusa (27 x 85 mm); f. 42v - Sfântul Grigorie Decapolitul (97 x 100 mm), 14 noiembrie 1861; f. 45v - Sf. Modest, Episcopul Ier<usalimului>, (47 x 100 mm).

Iniţiale ornate, cu cadru sau istoriate, la ff. 2, 5v, 9, 18v, 23, 27v, 34, 37, 45v.

Manuscrisul conţine treizeci şi trei de rugăciuni.

Ultimele două pagini sunt scrise de altă mână, probabil de Teodor Pătruţ, cf.: O. Ghibu, Bibliografia ..., Bucureşti, 1976, p. 13.

Începând cu f. 48, până la sfârşit, ilustraţiile nu sunt completate, unele au chenarul trasat, la fel şi letrinele.

La sfârşitul rugăciunilor, viniete sub forma unor îngeri, cruci, heruvimi.

Inc.: "O, Unule, Dumnezeule, cela ce ...", f. 2.

Exc.: "...Şi în vecii vecilor Amin.", f. 70.


Notă privind materialul/tipul publicaţiei: Hârtie fără filigran.
Titlu uniform: Rugăciuni şi molitve, Sălişte, 1847-1872
Subiect liber – cuvant cheie: Ortodoxie, Cărţi liturgice, Cărţi de rugăciuni, Molitve
Responsabilitate primara - autor: Pătruţ, Picu 1818-1872
Cota BAR: Ms. rom. 4912
 
Fise:

Rugăciuni şi molitve;ilustraţie;Rugăciune de obşte că<tre> Domnul şi cătră toţi sfinţii..., (f. 27v);
Rugăciuni şi molitve;ilustraţie;Rugăciune către preasfânta născătoare de Dumnezeu..., (f. 23);
Rugăciuni şi molitve;ilustraţie;Rugăciune <către> Sfântul Duh, (f. 18v);
Rugăciuni şi molitve;ilustraţie;Rugăciune către Domnul nostru IS HS, (f. 9);
Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Iisus binecuvântând;Picu Pătruț;
Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Sfânta Treime;Picu Pătruț;
Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Dumnezeu Tatăl;Picu Pătruț;
Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Iisus Hristos Pantocrator;Picu Pătruț;
Rugăciuni şi molitve;ilustrație;Sfântul Duh;Picu Pătruț;