RO


Dissemination

Expozitions:
 • 11 04 2013, Proprietatea intelectuala si dreptul de autor-repere internationale, Biblioteca Academiei Romane
 • 06 10 2012 , Legatura cartilor romanesti vechi intre Bizant si Occident, Biblioteca Academiei Romane si  Administratia Fondului Cultural National

Conferences:
 • 6-8 11 2016 - Zilele BCU Iași: Valorificarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române prin intermediul Proiectului „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine si postbizantine” BYZANTION
 • 27-29 10 2016 - Simpozionul Naţional Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euroasiatic. Istorie, relaţii politice şi diplomaţieEdiţia a XX-a organizată de Muzeul Marinei Române din Constanţa:
  Proiectul „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine si postbizantine” -  BYZANTION
 • 5-10 09 2016 - Conferința Naţională ABR, Timişoara:
  1) Arhiva Byzantion –  material didactic digital util în predarea disciplinelor umaniste.
  2) Digitizarea manuscriselor Bibliotecii Academiei Române prin Proiectul „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine si postbizantine” -  BYZANTION.
 • 23-24 06 2016 - Conferința internaţională „Share knowledge and good practises regarding the use of IT/CODING”, Craiova:
  Valorificarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române prin intermediul unui canon virtual. Studiu de caz: Proiectul „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine si postbizantine” - BYZANTION.
 • 2-3 06 2016 - Sesiunea ştiinţifică internațională „Arhivele între istorie şi ştiinţele informării”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, București
  Valorizarea patrimoniului Bibliotecii Academiei Române prin digitizare – Studiu de caz: Proiectul „Repere culturale bazate pe manuscrise bizantine si postbizantine” BYZANTION.
 • June 2016 - Simpozionul "Dimensiunea sacră a iubirii în literatură şi artele plastice" - “Dimensiunea sacră a iubirii în ilustrația manuscriselor bizantine și post-bizantine - proiectul Byzantion”, , simpozion organizat de Muzeul Brăilei ”Carol I”, de Universitatea Dunărea de Jos din Galați și de Consiliul Județean, iunie 2016, Braila
 • 01-03.04.2014 , "Byzantion" - A National Project for a Virtual Iconographic Canon, The Fifth International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, Sibiu, Romania
 • 24 10 2012, Melosul manuscriselor Bizanțului, Biblioteca Academiei Române , Asociaţia Nectarie Protopsaltul , Fundaţia Calea Victoriei.

Workshops:
 • 24-25 11 2016 - Al Doilea Workshop Colectiile de patrimoniu in era digitala”,  Biblioteca Academiei Române, București (lucrările vor fi publicate în volumul dedicat celui de ”Al Doilea Workshop Colectiile de patrimoniu in era digitala”, ce urmează să apară la Editura Academiei Române în aprilie 2017)
 • June 2016,”Dimensiunea sacră a iubirii în ilustrația manuscriselor bizantine și post-bizantine - proiectul Byzantion” in cadrul Simpozionului "Dimensiunea sacră a iubirii în literatură şi artele plastice", Muzeul Brăilei ”Carol I”, de Universitatea Dunărea de Jos din Galați și de Consiliul Județean.
 • 21 02 2014 , „Opportunities for Constructing an Online Catalogue of the National and Academic Libraries in the South-East European Region”, Sofia, Bulgaria
 • 24 - 25 11 2014,  Workshop-ul "Colectiile de patrimoniu in era digitala", Bucuresti, Biblioteca Academiei Romane
 • Consideratii privind rezultatele obtinute in cartea "Colectii de patrimoniu in era digitala, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2015"
  coperta coperta